nieuws

Bouw heeft baat bij crisisregeling

bouwbreed

De tijdelijke crisismaatregelen voor de bouw hebben in meerdere of mindere mate gewerkt. Dit blijkt uit een evaluatie van het EIB.

De maatregelen van het kabinet om de woningbouw door de crisis heen te loodsen, hebben in de jaren 2009 tot en met 2011 1,1 miljard euro bouwproductie opgeleverd. Dit is niet allemaal extra, maar vooral versnelling van projecten die anders niet of veel later zouden zijn uitgevoerd. In 2010 heeft dit 8400 mensjaren werk opgeleverd, waarvan 5700 direct in de bouw.

Het meeste geld ging zitten in de tijdelijke stimulering van woningbouwprojecten, waar een budget van 351 miljoen voor beschikbaar was. Daarvoor zijn in drie tranches ruim 73.000 woningen in 2133 projecten aangemeld. Uiteindelijk komen 53.000 woningen in aanmerking voor de subsidie.

Verschuiving

Het Economisch Instituut voor de Bouw becijfert dat dit zeker geen extra bouwproductie is. Gedeeltelijk komt dit door een verschuiving van de vraag, van niet naar wel gesubsidieerde woningen. Ook is sprake van verdringing, 70 procent van de extra woningen verdringt andere projecten die niet voor subsidie in aanmerking kwamen.

Wel goed geholpen voor de bouwproductie heeft de tijdelijke verhoging van de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Uit een overigens beperkte enquête onder kopers van huizen tussen de 265.000 en 350.000 euro blijkt dat bij 15 procent van hen de NHG de doorslag heeft gegeven. Nog eens 30 procent zou een goedkopere woning hebben gekocht als de grens voor de NHG nog maar op 265.000 euro had gelegen.

Minder te spreken is het EIB over een aantal tijdelijke maatregelen op het gebied van energiebesparing. Zo heeft de regeling isolatieglas een productie van 36 miljoen opgeleverd op een budget van 39 miljoen.

De Energieinvesteringsaftrek huurwoningen heeft een veel betere multiplier van 3,5. Hier viel de animo echter tegen. Bovendien zou 75 procent van de productie ook zonder de regeling tot stand zijn gekomen.

Reageer op dit artikel