nieuws

Boortunnel genekt door grote boog

bouwbreed Premium

De grootte van de diameter van een boog in het kunstwerk drijft de prijs van de geboorde Oranjetunnel enorm op, blijkt uit een brief aan minister Schultz (infrastructuur).

Het sein staat weer op rood voor de Oranjetunnel. Om de Nieuwe Westelijke Oeververbinding te kunnen overbruggen, blijft het oog van minister Schultz gewoon vallen op de goedkopere Blankenburgtunnel. In een brief aan de Tweede Kamer doet ze uit de doeken waarom.

Kamerleden verbazen zich vooral over de kosten van de Oranjetunnel vergeleken met andere boortunnels zoals de Westerscheldetunnel, Sluiskiltunnel en de Hubertustunnel. Het verschil heeft te maken met de relatief grote boordiameter, schrijft Schultz. “De Oranjetunnel ligt in een boog, waardoor een grotere wegbreedte (en 13,5 meter tunneldiameter) nodig is voor zichtlengtes dan bij de Westerschelde- en Sluiskiltunnel (beide diameter 10,5 meter)”, tekent ze op. Ook de beperkte lengte speelt de beoogde boortunnel parten. “Een korte tunnel is relatief duurder dan een langere tunnel omdat de vaste kosten van bijvoorbeeld boormachines en boorschachten worden verdeeld over een langer traject”, verklaart de minister. Schultz voert nog een derde reden aan waarom boren in de Nieuwe Westelijke Oeververbinding niet zo goedkoop is: de aanwezige industriële omgeving waarin de Oranjetunnel moet worden gebouwd. Vooral aan de zuidzijde zou de bouwruimte erg krap zijn. De minister trekt haar conclusies en koerst af op de veel goedkopere en kortere Blankenburgtunnel (4,5 om 7,5 kilometer). In tegenstelling tot de Oranjetunnel kan deze tunnel wel worden afgezonken.

Verzet

Tal van actiegroeperingen blijven zich ondertussen verzetten tegen de Blankenburgtunnel. Buurtbewoners en natuurliefhebbers weigeren te geloven dat de Oranjetunnel zo veel duurder is als Schultz beweert. Ze willen dat de minister open kaart speelt en ook de onderbouwingen van de ramingen prijsgeeft die ‘aanbestedingsgevoelig zijn’. De minister schrijft dat ze de Kamer op basis van vertrouwelijkheid een meer gedetailleerd inzicht wil verstrekken van de kostenopbouw. De Tweede Kamer vergadert op 2 februari over de voortdurende tunnelstrijd.

Reageer op dit artikel