nieuws

boekbesprekingSamenwerken voor gouden kansen

bouwbreed

Ketenintegratie staat centraal in ‘Bouwen met vertrouwen. 30 innovaties voor ketenintegratie in de bouwkolom’ van Pieter Oskam. In het boekje worden dertig aspecten behandeld van samenwerking in de bouwsector.

Ketenintegratie kan worden omschreven als zeer intensieve samenwerking binnen en tussen verschillende schakels binnen een bedrijfskolom. Van opdrachtgever tot architect en van toeleverancier tot aannemer. Het is een manier van werken die binnen de bouw nog niet heel breed wordt gedragen, maar die de sector fikse voordelen zou kunnen opleveren, zo stelt Oskam. “Integratie is een enorme uitdaging, vooral als desintegratie de praktijk is.” En dat laatste is in de bouwsector het geval. Met als gevolg dat er eerder sprake is van ketenintimidatie dan van ketenintegratie. “Alleen hoor je daar minder over. Te gevoelig. Niet bevorderend voor het imago. Lastig uit te leggen.” Maar wel te bestrijden, zo maakt Oskam duidelijk aan de hand van verschillende voorbeelden. Mits de verschillende bedrijven in de bouwkolom daaraan mee willen werken en dat vergt een fikse omslag binnen de bedrijfsvoering.

Hij verheldert zijn stellingname aan de hand van verschillende voorbeelden vanuit het bedrijfsleven. Volgens Oskam leent het traditionele bouwproces zich goed voor intimiderende praktijken. “Ben je onderaannemer, dan vraag je als het ware om intimidatie. Je neemt de ideeën van een ander aan en je maakt je bedrijf onderhorig aan dat van de hoofdaannemer.” Nodig is dat niet, legt hij uit. “Het is maar waar je voor kiest. Wil je aannemer zijn en voor de laagste prijs aan het werk? Of wil je aanbieder zijn van de beste oplossing? Kies je voor dat laatste, dan neem je de regie over het klantproces en krijgt intimidatie geen kans.” Een belangrijk aspect om tot het gewenste resultaat te bereiken is als de integratiegezinde ondernemer zich omringt met geestverwanten. Dat is allerminst vanzelfsprekend. Als voorbeeld noemt Oskam de verkoop van nieuwbouwwoningen. In folders van makelaars worden deze met kleurige plaatjes, de zogeheten artist impressions, getoond als huizen in het groen met een fraaie tuin voor de deur. Is het pand opgeleverd, dan moet de huiseigenaar veelal via een modderige zandvlakte naar zijn stulp baggeren. Dat komt omdat aannemers en hoveniers nauwelijks samenwerken, constateert Oskam. Zouden ze dat wel doen, dan liggen er voor beide ondernemersgroepen gouden kansen. “Het zorgt voor een onderscheidende marktpositionering, waarvan beide partijen de vruchten plukken. Gezamenlijke positionering levert een marktvoordeel voor beide beroepsgroepen op.” Voorwaarde is dan wel dat aannemers hoveniers niet behandelen als zijnde ‘slechts’ onderaannemers, maar als gelijkwaardige partners.

Wat Oskam te berde brengt over ketenintegratie, klinkt vanzelfsprekend. Gaandeweg raakt de lezer ervan overtuigt dat verregaande samenwerking binnen de bouwkolom, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het uit het economische slop trekken van de bouwsector. Het feit dat ketenintegratie in de praktijk in de kinderschoenen staat, toont het belang van dit heldere betoog. Het zal dan ook zijn weg naar een breed lezerspubliek weten te vinden.

Reageer op dit artikel