nieuws

Bleker verklaart beleid aan Europa

bouwbreed

Door andere maatregelen te nemen in het Westerscheldegebied voldoet Nederland nog steeds aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Dat schrijft staatssecretaris Bleker (landbouw) aan eurocommissaris Janez Potocnik (milieu).

Niet volgens afspraak de Hedwigepolder onder water zetten maar een aantal buitendijkse maatregelen nemen en de Schorer- en Welzingepolder ontpolderen. Dat wilde dit kabinet en dat wil het nog steeds. Niets staat het in de weg, laat Bleker de milieucommissaris weten.

Commissaris Potocnik liet in oktober vorig jaar weten zijn twijfels te hebben over de nieuwe plannen en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan door Deltares. De natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde zou in zijn ogen onvoldoende zijn. Onder meer had hij zijn twijfels over de meer westelijk gelegen Schorer- en Welzingepolder, omdat het zoutgehalte daar hoger is dan bij de Hedwigepolder.

Bleker laat de Sloveense commissaris nu weten dat er geen twijfel meer is over de wetenschappelijke onderbouwing van Deltares. Twee Duitse wetenschappers, dr. Harro Heyer van het Duitse Bundesanstalt für Wasserbau en professor Justus van Beusekom van de Universiteit Hamburg, hebben in een review de bevindingen van het Deltaresrapport onderschreven. “Nederland geeft op correcte en juiste wijze invulling aan de verplichtingen op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijnen”, is hun conclusie.

Compensatie

De staatssecretaris gaat ook nog in op een “hardnekkig misverstand”. De polders die nu voor ontpoldering in aanmerking komen, waren gereserveerd voor compensatie van de aanleg van de Westerschelde Container Terminal. Die aanleg is uitgesteld, dus kan het kabinet ze mooi gebruiken.

Het misverstand is dat hierdoor de aanleg van de terminal niet meer mogelijk zou zijn omdat er geen compensatiemaatregelen meer kunnen worden genomen. “Dat is niet aan de orde, er blijft een expliciete toets of en welke maatregelen genomen moeten worden, mocht de terminal worden gerealiseerd”, aldus Bleker.

Verder wil Nederland de indruk wegnemen dat het natuurherstel vertraagd wordt door de gekozen aanpak. Het kabinet heeft ervoor gekozen het natuurherstel in drie fasen aan te pakken. In fase 1 gaat het om de buitendijkse aanleg van laagdynamisch slik op een aantal locaties in de Westerschelde, te weten Appelzak (Nederlands en Vlaams deel), Slikken van Hulst en de Platen van Ossenisse. In deze fase ontstaat 57,5 tot 123 hectare natuur. In fase 2 zit de ontpoldering van de Schorer- en Welzingepolder. Het terrein wordt nu gebruikt voor (extensieve) landbouw, maar heeft al een natuurbestemming. In deze fase komt 151 hectare natuur tot stand.

Fase 3 behelst projecten die nodig zijn om de volledige 300 hectare compensatie te bereiken. Deze fase begint pas als bekend is wat de buitendijkse maatregelen werkelijk opleveren.

Reageer op dit artikel