nieuws

Bezitters van monumenten dienen drieduizend subsidieverzoeken in

bouwbreed Premium

Monumentenbezitters dienden maandag massaal subsidie-aanvragen voor restauratie van hun eigendom. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kreeg bijna 3000 subsidieverzoeken te verwerken. Vorig jaar ging het om 2300 aanvragen. Grootschalige projecten komen niet meer in aanmerking.

Dat maakt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend. De verzoeken richten zich op subsidie uit de pot Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) met daarin 50 miljoen euro. In principe kan nog tot en met augustus van dit jaar subsidie worden aangevraagd. Niettemin maken aanvragen die nog binnenkomen weinig kans. Hoe eerder het subsidieverzoek is ingediend, hoe meer kans op geld. Dat verklaart het enorme aantal aanvragen op de eerste dag.

Voor hoeveel er in totaal aan subsidies is aangevraagd kan Willemien van de Biezen, woordvoerster van de RCE, nog niet zeggen. Duidelijk is wel dat vorig jaar van de 2300 subsidieaanvragen er 1800 niet werden gehonoreerd. Deze verzoeken worden dit jaar opnieuw beoordeeld.

Om zoveel mogelijk monumenteneigenaren geld te kunnen geven is de regeling aangepast. Zo komen grootschalige plannen die neigen naar restauratie niet meer voor subsidiëring in aanmerking. Voor restauraties komt een nieuwe regeling.

Lotto

De wijze waarop de BRIM-subsidie wordt toegekend ontlokt forse kritiek aan Evert Jan Nusselder van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie. “Het is net de lotto”, verzucht hij. “Wie het eerst zijn subsidie heeft aangevraagd, heeft de meeste kans om in de prijzen te vallen. De balans is zoek.” Een kwalijke situatie, vindt Nusselder. “Niet de dag waarop iemand zijn aanvraag indient moet doorslaggevend zijn bij de toekenning, maar datgene wat het gebouw nodig heeft. Vanuit onze vereniging zijn voorstellen voor alternatieven ingediend.”

Van de Biezen stelt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling. Ze ontkent dat bij het toekennen van subsidies uitsluitend wordt gekeken naar het bedrag van de aanvraag. “We beoordelen alle dossiers op inhoud en volledigheid. Daarbij krijgen de laagste begrotingen voorrang, maar dat wil niet zeggen dat we aanvragen voor hogere bedragen zonder meer terzijde schuiven.”

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (cultuur) verwacht dit jaar 1100 aanvragen voor molens, kastelen en buitenplaatsen te kunnen honoreren.

Daarnaast zouden 1800 afgewezen verzoeken uit 2011 alsnog voor subsidie in aanmerking komen, zo meldde hij vorig najaar aan de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel