nieuws

ANALYSEWerkloosheidscijfers zeggen niet veel, bouwproductie des te meer

bouwbreed Premium

Faillissementen, bedrijfsbeëindigingen, vergrijzing en de vlucht van bouwers naar goedkopere cao’s zorgen ervoor dat de bouw langzaam leegloopt. En met het krimpend aantal bedrijven, krimpt ook de werkgelegenheid.

< Vervolg van pagina 1

Het aantal in de bouwsector werkzame bedrijven daalt al vele jaren, maar sinds de crisis daalt het aantal bouwers versneld. In 2009 verdwenen ruim vijfhonderd bij de bouw-cao aangesloten werkgevers, in 2010 een kleine zevenhonderd.

De versnelde uitstroom uit de bouw-cao kan voor een klein deel door de vergrijzing worden verklaard. De afgelopen jaren verdwenen er jaarlijks zo’n drieduizend werknemers uit de bouw vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Komende jaren zullen dat er jaarlijks zo’n vierduizend zijn.

De grote daling van het aantal WW-uitkeringen die UWV vorige week mat, moet ook in het licht gezien worden van de strenge winters de afgelopen jaren. De zachte winter dit jaar werkt gunstig uit voor de werkgelegenheid. De werkloosheid loopt deze winter volgens UWV iets minder snel op dan voorgaande jaren. Begin 2010 en 2011 lag het aantal WW-uitkeringen drie keer zo hoog als de winter ervoor. Of dat alleen met de strenge winters te maken had, of vooral met de mogelijkheid personeel in de deeltijd-WW te plaatsen, is niet helemaal duidelijk. De opmerkelijke daling van de werkloosheid in een tijd dat de crisis hevig huishoudt kan erop duiden dat sommige bouwwerkgevers misschien iets te gemakkelijk voor de deeltijd-WW-oplossing kozen. Achteraf pijnlijk, omdat de bedrijven na de deeltijd-WW de werknemers dertien weken niet mogen ontslaan, en de bouw in de tussentijd niet aantrok.

De bouw telde eind 2010 nog 13.850 aangesloten bedrijven. Een op de zeven bouwondernemingen verdween sinds 2003 uit de bouw-cao. Faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zijn maar voor een klein deel de oorzaak hiervan. Fusies en overnames waarschijnlijk meer. Maar ook de door Aannemersfederatie NL (AFNL) vaak geschetste vlucht uit de bouw-cao kan, hoewel beperkt, een rol spelen. Bedrijven die de bouw-cao te duur vinden brengen een deel van hun bedrijf (bv’s) over een een andere, goedkopere cao. Ook wordt gekozen voor uitzendconstructies voor het (voormalig vast) personeel. Deze werknemers verdwijnen uit beeld bij het UWV en tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken. Maar net als de zzp’ers merken deze flexwerkers dat het werk kariger wordt. Stille armoede is het gevolg, waarbij het zwarte circuit bij particuliere klanten voor velen een uitweg biedt.

Signalen

De werkloosheidscijfers zeggen in die zin niet veel. De bouwproductie des te meer. Volgens denktank TNO daalde de bouwproductie in 2011 met 2,6 procent. Volgend jaar voorziet men een daling van 7,4 procent. Verwacht mag worden dat de daling van de werkgelegenheid gelijke tred probeert te houden met de daling van de bouwproductie. De arbeidsproductiviteit in de bouw is namelijk redelijk stabiel. Uitgaande van zo’n 350.000 werknemers in de bouw, zou er dit jaar voor 25.000 werknemers geen werk meer zijn. Een deel ervan zal dit jaar in de WW terechtkomen.

Dat de werkloosheid in de bouw volgend jaar gaat toenemen is zo goed als zeker. UWV vangt de eerste signalen al op: het aantal ontslagaanvragen loopt sinds oktober vorig jaar op. Mogelijk dat een nieuwe deeltijd-WW de schade voor bouwers en werknemers nog enigszins kan verzachten.

Reageer op dit artikel