nieuws

Achtergrond Extra sluis Stavoren door dialoog

bouwbreed

De sluis van Stavoren is nu nog een knelpunt, waar boten uren moeten wachten. De eerste plannen voor een extra sluis kwamen op 30 miljoen euro. Veel te duur, oordeelde de provincie. “Laat de markt met iets slims komen” en dat lukte met een dbm-contract.

Het sluizen-project is de eerste ervaring van de provincie Friesland met de dialoogfase. “En die is goed bevallen, maar ontpopte zich wel in een spannende nek-aan-nek-race”, concludeert Anne de Jager van de provincie. Hij zette het aanbestedingsproces afgelopen donderdag op een rij tijdens het congres ‘Contracteren en aanbesteden’ ten overstaande van bijna 100 inkopers van overheden in het noorden. Het congres was georganiseerd door de drie noordelijke provincies. Zij zetten jaarlijks voor honderden miljoenen weg in de infra-sector en zoeken elkaar steeds vaker op. Zo zijn aparte projectleiders aangesteld om ingenieursdiensten en beheer & onderhoud te coördineren voor de drie provincies. Ook bij het aanbesteden van zogenoemde Langman-miljarden wordt een gezamenlijke aanpak gekozen en ervaringen zoveel mogelijk uitgewisseld.

Friesland was wel veel tijd tijd en had veel moeite met de contractvorm en dat was uiteindelijk ook de grote klacht van de inschrijvende partijen. De provincie geeft andere opdrachtgevers mee dat een redelijke vergoeding moet staan tegenover veel werk van de markt. Bij de sluizen zijn de afvallers er wat bekaaid vanaf gekomen en de provincie voert daar nog een nadere evaluatie uit.

Komend voorjaar begint Ballast Nedam met de uitvoering van het dbm-contract met 20 jaar onderhoud met een waarde van 19 miljoen euro. De bouwer maakt ten zuiden van de huidige sluis een tweede groene natuurlijke kolk met riet, een grastalud en afmeermogelijkheden en een informatiecentrum met zonnecollectoren. In de zomer van 2013 moet de sluis klaar zijn. De bestaande sluis richt zich dan op beroepsvaart en de tweede sluis op de pleziervaart.

Aanvankelijk meldde zich negen gegadigden voor de opdracht om de capaciteit van de Johan Frisosluis te vergroten. Op basis van een voorlopige aanbieding van prijs/schutcapaciteit gingen vier partijen door naar de dialoogfase: Ballast Nedam, Heijmans, GMB en Griene Poarte.

Vakjury

“Er zit veel innovatie en kennis in de markt. De een kwam met verlenging, de ander met verbreding en nog een ander kwam met een voorstel voor een extra sluis. De dialoog helpt om het ontwerp aan te passen aan de wensen van de provincie. Tijdens die gesprekken moet je goed op je tellen passen, want alle partijen maken een eigen ontwerp en mogen van elkaar niets weten. Dat moet je goed organiseren”, heeft De Jager ervaren. Hij geeft ook aan dat het belangrijk is om de gesprekken goed voor te bereiden. “Weet waar je over wilt dialogen. Zet je risico’s, kansen of juist ambities op de agenda.”

Bij de gunning werd gelet op de prijs in verhouding tot de extra schutcapaciteit, maar ook op duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en bouwplanning. “Voor de ‘softe’ gunningscriteria hebben we een vakjury samengesteld.” De Jager wijst zijn collega’s er op dat meetbare gunningscriteria tot de minste discussie leiden bij de economisch meest voordelige inschrijving. Maar ook ontwerpvrijheid is een essentiële voorwaarde om tot slimme oplossingen te komen. De weging heeft goed gewerkt en het plan met de beste prijs/kwaliteitsvergoeding er uit gehaald. “Maar het werd uiteindelijk wel heel spannend. De uitkomsten lagen dicht bij elkaar, want de een scoort heel hoog bij de een en een ander haalt weer veel punten bij een ander criterium.” De eindscore was: Ballast Nedam (72), Heijmans (70), GMB (68) en Griene Poarte (57).

Na de voorlopige gunning aan Ballast Nedam moesten de Provinciale Staten nog toestemming geven. Al met al heeft de procedure twee jaar in beslag genomen en dat is lang, heeft iedereen ervaren. Toch is er tevredenheid alom omdat de provincie nu een mooie oplossing krijgt voor een redelijke prijs.

Reageer op dit artikel