nieuws

A2-landtunnel mag open

bouwbreed

De A2-landtunnel kan eindelijk open. Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft gisteren beslist dat de nieuwe tunnel bij Leidsche Rijn veilig genoeg is en verleent de openstellingsvergunning.

Rijkswaterstaat zet alles op alles om zo snel mogelijk de eerste rijbanen om te zetten en de meest westelijke tunnelbuis open te stellen voor verkeer. Volgens diverse bronnen zou dat mogelijk al 28 januari kunnen, maar Rijkswaterstaat wilde dat zelf gisteren niet bevestigen.

Het college van B en W heeft gisteren de openstellingsvergunning verleend. De veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat had al eerder een positief advies gegeven. Daarbij is ook een veiligheidsbeheerplan opgesteld waarin de organisatie, het beheer van de tunnel en de werkwijze bij calamiteiten zijn vastgelegd.

De 1650 meter lange tunnel is het sluitstuk in de verbreding van de A2 naar twee keer vijf rijstroken. Utrecht heeft vooral gewezen op het risico van een “grote vrachtautobrand” in combinatie met file. Juist dat scenario is in oktober beproefd in twee calamiteitenoefeningen. De ruwbouw verliep vanaf begin 2007 voorspoedig, maar in de eindfase ontstond onenigheid over de veiligheid, de tunneltechnische installaties en het achterblijven van een integraal besturingssysteem. Bouwcombinatie Dodo (Besix, Dura Vermeer en Cofely) kreeg van de burgemeester van Utrecht de zwartepiet toegespeeld als veroorzaker van de vertraging. Cees Brandsen van Rijkswaterstaat reageerde genuanceerder en weet de problemen aan een combinatie van “te hoge functionele eisen en toenemende complexiteit”.

Meerkosten

Vooralsnog is niets bekendgemaakt over de meerkosten van de aanpassingen om het veiligheidsniveau aan te passen, maar alleen al de tijdelijke rijstroken kosten 30 miljoen euro. De meerkosten van de vertraging van de A73-tunnels kwamen uit op 66 miljoen euro. Voor nog drie andere tunnelprojecten zijn de lopende contracten opengebroken en lopen nog onderhandelingen over aanpassing naar de nieuwe tunnelstandaard. Daarbij gaat het om de Tweede Coentunnel, de A2-tunnel Maastricht en de Combitunnel in Nijverdal. Al deze onderhandelingen lopen nog en bij deze projecten verwacht minister Schultz (infrastructuur) uit te komen op een extra kostenpost van tussen 55 en 150 miljoen euro. De A4-Schiedam is het eerste tunnelproject waarbij geen vertraging meer dreigt en meteen een integraal ontwerp wordt gemaakt.

Reageer op dit artikel