nieuws

IPO wil gebiedsontwikkeling in Wet RO

bouwbreed

De provincies willen gebiedsontwikkeling ondergebracht zien in de Wet op de ruimtelijke ordening. Zij claimen de regierol voor zichzelf.

Volgens het regeerakkoord moet in de ruimtelijke ordening “een integrale afweging plaatsvinden van verschillende belangen”. Op basis van de huidige Wro is dat nu echter niet goed mogelijk, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO). De Wet ruimelijke ordening gaat alleen over ruimtelijke afwegingen, over niet-ruimtelijke zaken zoals milieueisen, zegt de wet niets.

Dat kan anders en beter, vinden de provincies. Begin, stellen zij voor, in elk geval met het opnemen van aspecten uit de Crisis- en herstelwet. Die is ook niet bedoeld voor integrale afweging, maar vooral om spoed te zetten achter besluitvorming.

Door daarnaast elementen uit onder meer de Wet stad en milieu op te nemen, is een integrale afweging bij gebiedsontwikkeling wel te maken. Bovendien is het dan ook mogelijk om gemotiveerd af te wijken van bijvoorbeeld milieueisen. Dat kan door binnen een gebied aanvullende maatregelen te nemen die de totale milieubelasting niet vergroten.

Ook kan milieuruimte binnen een gebied worden aangegeven in plaats van dat voor elk bedrijf individueel steeds opnieuw te regelen. Die mogelijkheid bestaat nu nauwelijks, maar in een aangepaste Wro zou die er wel moeten zijn.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels