nieuws

Waterschappen moeten hun gegevens vergelijken

bouwbreed Premium

Waterschappen kunnen hun bedrijfsvoering verbeteren door te leren van elkaars werkwijze. Dit gebeurt echter te weinig. Dat staat in het rapport Waterschapspeil en bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen.

Door meer gebruik te maken van de vergelijkingen tussen de verschillende organisaties kan een verbetering van de werkwijze van de dijkbeheerders plaatsvinden. In het rapport wordt daarom geadviseerd om eens per drie jaar de werkwijze van de waterschappen met elkaar te vergelijken. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat gegevens beter toegankelijk worden voor de dijkbeheerders. Een probleem dat zich daarbij voordoet zijn de databases. De gegevens die daarin zijn opgenomen, zijn slecht toegankelijk en niet up-to-date. Verder wordt voorgesteld een verklaring te vinden waarom sommige waterschappen beter presteren dan andere.

De rapporteurs wijzen er op dat het mogelijk is cijfers beter vergelijkbaar te maken door duidelijker aan te geven waarop de gegevens betrekking hebben. Ook een vergelijking van de verschillende wijzen waarop het watersysteembeheer wordt toegepast is nodig. Dit zal echter pas na 2016 gebeuren. Pas dan kunnen ook de prestaties rond onder meer de waterkwaliteit worden meegenomen. Het rapport wijst uit dat waterschappen behoefte hebben aan een overkoepelend platform dat met de bedrijfsvergelijkingen aan de slag gaat.

Reageer op dit artikel