nieuws

Versterking rivierdijken gehinderd

bouwbreed Premium

Juridische en bestuurlijke hindernissen staan de versterking van rivierdijken in de weg. Zo is het vaak niet toegestaan om dijken uit te breiden in de richting van de rivier. Dit legt beperkingen op aan het aanleggen van multifunctionele waterkeringen.

Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, het onderzoeksinstituut van de universiteit van Wageningen. Een ander probleem is dat wanneer een dijkversterkingsplan de norm overschrijdt, het door de rechter kan worden tegengehouden, zo staat in het rapport Robuuste Multifunctionele Rivierdijken.

De obstakels die het multifunctioneel en robuust versterken van rivierdijken hinderen ten spijt, bieden sterkere waterkeringen uiteenlopende kansen. “Via een robuuste dijk kan al worden geanticipeerd op maatgevende afvoer in het Nationaal Waterplan”, zo staat in het rapport. Verder bieden versterkte rivierdijken uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van publiek-private samenwerking. “Door ruimte te geven aan andere functies, nemen het draagvlak en de mogelijkheid en bereidheid om mee te financieren bij andere partijen toe.” In dat verband wordt er op gewezen dat een robuuste waterkering minder vaak moet worden aangepast, waardoor kosten worden gedrukt. Daarnaast biedt het aanpassen van bestemmingsplannen voor dijkversterkingen kansen voor gebiedsontwikkeling en de herontwikkeling van zones rond dijken. Een ander punt dat wordt genoemd is dat robuuste multifunctionele dijken woningbouw of parkeren op waterkeringen mogelijk maken. Deze laatste mogelijkheid brengt echter ook risico’s met zich mee. Is een waterkering eenmaal bebouwd, dan is het lastig om deze alsnog uit te breiden. Ook het verleggen of verruimen van het rivierbed wordt dan lastig.

Reageer op dit artikel