nieuws

stortplaatsen

bouwbreed

Een nieuwe opslagmethode van afval moet ervoor zorgen dat overheden niet tot het eind der tijden stortplaatsen hoeven onderhouden.

Nieuwe regels voor beheer stortplaatsen

Minister Schultz (infrastructuur) heeft een wijziging van het stortbesluit aangekondigd waardoor afval op stortplaatsen anders wordt beheerd. In het huidige beleid wordt vuilstort volledig lucht- en waterdicht verpakt om zo de verontreiniging te isoleren. Door het droog houden van de stortplaats komen echter geen afbraakprocessen van de verontreiniging op gang. Zo blijft de verontreiniging zitten voor toekomstige generaties. Bovendien is er dan de noodzaak van eeuwigdurende nazorg, met alle risico’s van dien. Want nu en in de nabije toekomst is de financiering van de nazorg geregeld, maar mogelijk is de situatie over vierhonderd jaar anders.

In het experiment laat de exploitant gecontroleerd lucht en water toe bij de verontreiniging. Zo komen chemische en biologische processen op gang die de vervuiling afbreken. Het experiment moet 10 jaar duren. Na 10 jaar toetst de minister de veranderingen in concentraties verontreinigde stoffen. Het experiment mag geen effecten hebben op het grondwater, daarom blijven de huidige milieuregels van kracht.

De maatregel moet 88 miljoen euro voor de stortbeheerders opleveren, claimt de minister. Otto Feenstra, adviseur bij afvalverwerker Afvalzorg: ”In het oudere systeem draagt een exploitant een stortlocatie over aan de provincie voor het beheer, tezamen met een pot geld voor de nazorg. In het nieuwe systeem kan die pot minder groot zijn. De kosten aan de voorkant zijn echter wel hoger.” Zo lang het experiment loopt is geen enkele stortplaats verplicht de stortplaats aan de bovenkant af te dichten,

Reageer op dit artikel