nieuws

rubiek naamkop één regel linkslijnend

bouwbreed Premium

De beer is los. De discussie over de hypotheekrenteaftrek blijft voortduren, hoe goed het dompteurenkabinet van Mark Rutte ook tracht met fluwelen handschoentjes de beer telkens weer in de kooi te lokken.

beschouwing

Meebewegen met banken om zelf niet te stikken

Maar nu zelfs de AFM (Autoriteit Financiële Markten) deze week, en onlangs ook de De Nederlandsche Bank en diverse politieke kopstukken erop hameren dat het verstandig is de hypotheekrenteaftrek wél te beperken, en het kabinet in het voorjaar nieuwe bezuinigen zal aankondigen, moet het gek lopen wil het heilige huisje komend jaar niet ontheiligd worden.

De bouw heeft tot begin deze week altijd de hakken in het zand gezet. Bang dat zij was dat de vraag naar nieuwbouwwoningen nog verder zou dalen. Elke discussie erover werd uit de weg gegaan. De denktrant dat stimuleren van eigenwoningbezit nodig is, wordt door de bouw omarmt. Een deel van de woonsubsidie komt immers in de portemonnees van bouwers terecht. Maar nu er steeds minder geld naar de bouwsector rolt, lijkt de bouw toe aan een andere gedachtegang.

Lede ogen

De ontwikkelende bouwers verenigd in NVB Bouw zijn al om. Er is geen ontkomen meer aan, zei NVB-directeur Nico Rietdijk afgelopen dinsdag in Cobouw.De ontwikkelende bouwers zijn nog steeds een voorstander van de hypotheekrenteaftrek, maar zien volgens Rietdijk met lede ogen aan dat de onrust aanhoudt. En, onrustige mensen kopen niet. Het geleidelijk afbouwen van de aftrek in dertig jaar in combinatie met (annuïtair) aflossen, zal de woningmarkt nauwelijks schade berokkenen, verkondigt NVB Bouw nu.

Cruciaal in de opstelling van de bouwers is het inzicht dat de banken nu toch echt serieuze problemen hebben en daardoor niet in staat zijn de hoeveelheid hypotheken te verstrekken waar de markt om vraagt. De kredietcrisis, de problemen met de overheidsobligaties van Zuid-Europese landen en een sluimerende eurocrisis treffen de banken in het hart. De problemen bij de banken snijden de adem af van de bouwers.

Bouwbedrijven en corporaties zien niet zelden dat consumenten wel willen, maar dat banken niet kunnen. Tijd om de strijdbijl te begraven; je schopt iemand die kermend op de grond ligt niet tegen de schenen. Meebewegen met de banken is de manier om de bouw niet verder te laten wegzakken.

Prijsdalingen

Door meer af te lossen kan de pijn van banken worden verzacht, denken de bouwers mee. Probleem waar NVB Bouw echter aan voorbijgaat, is dat het (verplicht) aflossen de banken en daarmee de woningmarkt pas op termijn helpt. Voordat de politiek besloten heeft, en huizenbezitters extra aflossen, zijn we zo drie jaar verder. Ook moet niet onderschat worden dat de vraag naar woningen verder weg zal vallen, omdat de woonlasten relatief hoog worden. Met als waarschijnlijk effect dat de prijs zal dalen. Het aanbod aan nieuwbouwwoningen zal de eerste jaren verder omlaag gaan, omdat door een lagere prijs minder verdiend kan worden. Gevolg: nog meer bouwers gaan over de kop. Het zoeken van een nieuw evenwicht tussen vraag en een voor bouwers rendabel aanbod duurt minstens tien jaar, schat het EIB.

Ook voor de banken heeft de beperking van de hypotheekrenteaftrek nadelen. De prijsdaling die het tot gevolg heeft, verslechtert de solvabiliteit. De waarde van het onderpand van hypotheken daalt immers.

Aan de andere kant: zullen de woningprijzen echt nog veel verder zakken? Wie zegt dat de consumenten het afbrokkelen van de hypotheekrenteaftrek niet allang voor een groot deel in de huizenprijzen hebben verdisconteerd? Wie daarover twijfelt leze het boek Wisdom of the crowds nog maar eens. Een mensenmassa, in dit geval de woonconsument, is heel goed in staat om in te schatten wat de werkelijke prijs van een woning is. Dat de prijs de laatste jaren voorzichtig blijft dalen, komt omdat de onzekerheden toenemen. Het wegnemen van een van die onzekerheden zal een boel schelen. De beer is los. Berg de kooi maar op.

Reageer op dit artikel