nieuws

Passen en meten met fundering tussen middeleeuwse resten

bouwbreed Premium

Sinds er plannen liggen voor bebouwing van het terrein van de voormalige Boreelkazerne in Deventer, zijn archeologische opgravingen verricht. Daarbij kwamen resten van de middeleeuwse stadsmuur en tufstenen torens tevoorschijn. Bij het ontwerp van een woon- en winkelcomplex is daarmee terdege rekening gehouden.

Uitgangspunt was om de restanten van de dubbele stadsmuur met torens uit de dertiende eeuw in situ te behouden. De archeologische dienst van de gemeente Deventer voert sinds 2008 veldonderzoek uit en heeft al vele resten in het bouwgebied opgegraven. De onderzoekers brachten nauwgezet alle resten met peilmaten in kaart. Deze kaart vormde voor JVZ ingenieurs de leidraad waarmee zij de isometrie van de fundering bepaalden. Met name de restanten van de tufstenen torens zijn van groot historisch belang, omdat ze in tact zijn en nergens anders in Nederland meer voorkomen.

Om de middeleeuwse resten te ontzien, is een zone bepaald waar geen palen en poeren mogen komen. De betonpoeren komen derhalve buiten (en vlak langs) de archeologische zone te liggen, evenals de te boren palen. Dat is voor de constructeur een verre van een ideale situatie. Om de fundering en daarmee het woon- en winkelcomplex stabiel te krijgen, zijn aan weerszijden twee geknikte stabiliteitswanden gepland die aan de westkant wel de archeologische zone doorsnijdt, maar waar nagenoeg geen waardevolle resten liggen. De funderingsbalken die de poeren verbinden, worden net boven de middeleeuwse resten gelegd. “Dat was nog een gepuzzel, maar dankzij de peilmaten konden we de isometrie van de fundering nauwkeurig bepalen”, zegt project-constructeur Hans Tuinte van JVZ Ingenieurs. “Om de gewenste stabiliteit te krijgen, zijn twee funderingsbalken breder uitgevoerd”.

Kritische zone

Niettemin was de constructeur genoodzaakt op enkele punten de oude muurresten te doorsnijden met funderingsbalken. “Dat is bepaald in overleg met de archeologische dienst. Zij gaf hieraan haar goedkeuring”, aldus Tuinte. Ook een deel van de liftput valt in de kritische zone. Ongetwijfeld zou het draaien van de palen en het ingraven van de liftkoker een verstoring van het ‘bodemarchief’ tot gevolg hebben. Een extra poer tegen de liftput moet dit voorkomen.

Complex

Door de middeleeuwse resten is de configuratie van de fundering zeer complex geworden. Extra complicerende factor zijn de hoogtesprongen die de fundering maakt door de gestapelde bouw.

Tuinte glundert van enthousiasme: “Ik heb hier dubbel zo veel tijd aan besteed dan aan een project op een locatie zonder bodemschatten. Vooral aan de noordoostzijde is het raster van funderingsbalken zeer complex geworden, omdat hier de delen van tufstenen toren liggen. Dat maakt het werk juist wel interessant en zeer uitdagend”.

Reageer op dit artikel