nieuws

Overleg over teveel aan bedrijventerreinen

bouwbreed Premium

De twintig gemeenten in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben afspraken gemaakt die een overaanbod nieuwe bedrijventerreinen moeten voorkomen.

De stadsregiogemeenten hebben met elkaar afgesproken plannen te faseren en een aantal plannen ‘on hold’ te zetten voor wat betreft planvorming en verwervingen. Om dat goed te doen wordt de zogeheten SER-ladder gebruikt. De stadsregio en de regiogemeenten willen zo voorkomen dat er overaanbod van bedrijfsruimte ontstaat.

Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor kwalitatieve bedrijfsontwikkeling. Dat gebeurt door afstemming, deels op regionaal niveau en deels op subregionaal niveau, van de A12-zone, de A15-zone en de A73-zone. In het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) maken de stadsregio en de regiogemeenten afspraken met elkaar over afstemming van vraag en aanbod van bedrijfsruimte, monitoring van vraag en aanbod, grondprijzen, herstructurering van bedrijventerreinen, zorgvuldig ruimtegebruik en het toepassen van de zogenoemde SER-ladder. “We willen dat bedrijven in de stadsregio kunnen blijven groeien en voor werkgelegenheid zorgen. Maar we willen ook zorgvuldig met de beschikbare ruimte omgaan en voorkomen dat er teveel onnodige bedrijventerreinen komen en er leegstand ontstaat. We zijn er in geslaagd om samen met de gemeenten afspraken te maken zodat beide aspecten nu kunnen worden gewaarborgd”, zegt Frank van Rooijen, bestuurslid Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Fasering van de plannen betekent dat sommige plannen doorgaan en andere voorlopig ‘on hold’ worden gezet. Voor plannen die in principe kunnen doorgaan zal de gemeente in de toelichting van het bestemmingsplan moeten aantonen dat aan de criteria van de SER-ladder kan worden voldaan. Het idee achter de SER-ladder is dat alle mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen moeten worden benut voordat er een nieuw terrein mag worden aangelegd. De afspraken uit het Regionaal Programma Bedrijventerreinen worden overgenomen in de Bestuurlijke Overeenkomsten die de stadsregio en gemeenten met elkaar sluiten.

Reageer op dit artikel