nieuws

‘Oprichting van waterzuiveringsbedrijven verplichten’

bouwbreed

‘Oprichting van waterzuiveringsbedrijven verplichten’

Wetgeving die waterschappen en gemeenten binnen hun werkgebied verplicht waterzuiveringsbedrijven op te richten, is op korte termijn noodzakelijk.

Dat stelt Roy Tummers, directeur water van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers.

Waterschappen en gemeenten zijn niet in staat zelfstandig het waterbeheer te organiseren. Daarom moet de rijksoverheid ingrijpen, vindt Tummers. “Het is een utopie dat de partijen in de afvalwaterketen zelf de benodigde veranderingen tot stand brengen”, zegt hij. “Zonder dwang van de Rijksoverheid zal de jaarlijkse besparing van honderden miljoenen euro’s niet worden gerealiseerd.” Tummers vindt dat het kabinet gebruik moet maken van de mogelijkheden die de Waterwet biedt om in te grijpen.

Reageer op dit artikel