nieuws

Natuur zit Buitenring Parkstad Limburg dwars

bouwbreed Premium

De aanleg van Buitenring Parkstad Limburg struikelt bij de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan vernietigde gisteren het inpassingsplan van de provincie Limburg.

De natuurgebieden Brunsummerheide en Geleenbeekdal kunnen mogelijk schade ondervinden van de aanleg van de Buitenring. De provincie heeft volgens de rechter in ieder geval onvoldoende inzicht in de negatieve stikstofeffecten. Door de uitbreiding van de nabijgelegen N298 en N299 naar twee keer twee rijstroken stijgt in de natuurgebieden de stikstofuitstoot. De provincie Limburg wilde deze extra uitstoot compenseren door de ontwikkeling van schonere auto’s mee te nemen.

Brunsummerheide en Geleenbeekdal zijn als beschermde natuurmonumenten van belang voor het halen van de Natura-2000 doelstellingen. Eerder heeft het kennisinstituut Alterra in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten een second opinion uitgevoerd. Zij wezen er toen al op dat de grenswaarden van stikstof in de natuurgebieden al sterk worden overschreden. Ook stellen zij dat de provincie niet kan claimen dat er bij uitbreiding van de weg geen significante effecten zijn, de effecten van schonere auto’s zonder aanleg heeft de provincie namelijk niet berekend.

Een adviesbureau van de Raad van State onderzocht de klachten. Zij concludeerde dat de hoeveelheid stikstof per kilometer verdrievoudigde door de uitbreiding van het wegennet bij Parkstad, met name door toename van het verkeer. In opdracht van de provincie heeft Arcadis nader onderzoek gedaan. Zij concludeerden dat het project inderdaad meer stikstof voor de natuurgebieden tot gevolg heeft, maar dat dit gecompenseerd wordt door de schonere auto’s. Desondanks is de provincie verrast door de uitspraak van de Raad van State. “We hadden dit niet zien aankomen”, reageert een woordvoerder.

De provincie weet nog niet hoeveel vertraging dit oplevert. Volgens de oorspronkelijke planning zou aannemer MNO Vervat begin 2012 met de werkzaamheden beginnen. Dat is tot nader order uitgesteld. “We gaan de komende weken de gevolgen onderzoeken. Vervolgens moeten we de resultaten afstemmen met Provinciale Staten. Dan volgt aanvullend onderzoek, een nieuw besluit dat ook weer openstaat voor zienswijzen en beroep bij de Raad van State.”

Reageer op dit artikel