nieuws

Interview Robert Kroon‘Weg moet er voor de omgeving niet zijn’

bouwbreed

Arcadis heeft in recordtempo de rode loper uitgelegd voor de bouwers van de snelweg A4 Midden-Delfland. Op het hoogtepunt van de voorbereiding zette het ingenieursbureau 150 medewerkers in.

Zestig jaar praten. Stroperigheid en actie wisselden elkaar af. Slaag er dan maar eens in om onder stoom en kokend water die ontbrekende zeven kilometer de procedures door te jassen. Wat in ieder geval hielp was dat toenmalig minister Camiel Eurlings zijn lot verbond aan het welslagen van de missie.

Drie jaar geleden, net voor de jaarwisseling, tekende Arcadis het contract om de voorbereidingen ter hand te nemen. De ondertekening was het startsein om voortvarend te gaan werken aan parallelle trajecten op het vlak van de milieu-effectrapportage, het tracébesluit en de contractvormingsfase. Zonder brokstukken haalden de ingenieurs afgelopen zomer de eindstreep. De te verwachten bezwaren werden door Raad van State ongegrond verklaard. De bouwcombinatie van Heijmans, Volker Wessels en Boskalis maakt nu tempo om tegen betaling van 300 miljoen euro de ontbrekende schakel uiterlijk in het jaar 2015 te voltooien.

“Drie fases tegelijk. Milieu-effectrapportage, tracébesluit en de fase van de contractvorming. Nooit eerder is zoiets gedaan. Spannend om al aan het contract te schrijven terwijl de planstudie nog niet is afgerond. Daar kleven risico’s aan”, zegt projectleider Robert Kroon van Arcadis.

“Al onze kantoren in Nederland hebben meegewerkt. Van Apeldoorn tot Hoofddorp en van Rotterdam tot Arnhem. Het project raakt alle disciplines en kennis die we in huis hebben. Bij sommige werken moet je als projectleider vechten om mensen. Dit keer niet. Iedereen is trots dat we het op deze wijze samen met Rijkswaterstaat hebben kunnen doen. Best stoer.”

Het project heeft voor het ingenieursbureau een contractwaarde van 10 miljoen euro. Kroon noemt de aanleg van het ontbrekende stuk A4 Midden-Delfland technisch niet heel ingewikkeld, de complexiteit zit in de realisatie van een goed werkende tunnel. Zeven kilometer weg plus een tunnel. Zo’n klus is wel vaker geklaard. “De moeilijkheid zit in de omgeving. Zestig jaar is gepraat. Iedereen heeft een mening. Je hebt te maken met generaties van protesten. Wat wij wilden was snelheid en een goed plan waartegen je geen nee kon zeggen. Onder het motto: je mag de weg niet zien, horen of ruiken. Eigenlijk moet de weg er voor de omgeving gewoon niet zijn.”

Tussen Delft en Schiedam ligt het zandbed van de A4 al jaren te wachten op gebruik. Het gebied is in gebruik genomen door recreanten en fungeert als uitlaatgebied voor hondenbezitters. Pardon: honden. Kroon: “Het is belangrijk om met alle partijen te praten. Samen met Rijkswaterstaat, dat een dominante rol in het geheel speelt, houd je rekening met al gauw dertig tot veertig groeperingen. Wat willen jullie en heeft dat effect op het ontwerp? We hebben er voor gekozen eerst een contract te sluiten met alle overheidspartijen, de integrale overeenkomst Delft Schiedam, om daar dan later alle vergunningen onder te hangen. Marchanderen is niet aan de orde. Sommige partijen wilden meer dan de wet toestaat. Kan dus niet. We hebben heel stevige gesprekken gevoerd over nut en noodzaak. Onze taak was ook om te zorgen dat niet onnodig geld werd uitgegeven. Belastinggeld, daar moet je zuinig op zijn.”

Uitkomst voor de bouwers was een aanpak in design & construct en, voor speciale delen, acht jaar onderhoud. “We zijn niet zo aanmatigend geweest om te zeggen: zo gaat de weg er uitzien. Er zit arrogantie in als je denkt het beter te weten dan de markt.”

Reageer op dit artikel