nieuws

‘Ik ben graag met mijn eigen vak bezig’

bouwbreed

Danker van Valkenburg (60) is interim-secretaris van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw. Hij legt deze functie neer op 1 januari. Dan treedt Peter Fraanje aan als directeur. Van Valkenburgs agenda voor de laatste weken is overvol.

“Na 1 januari neem ik mijn werk als bouwfysisch adviseur bij LBP Sight weer helemaal op. Ik heb geen spijt van de tien maanden hier als interim. Ik vond het leiden van deze branche-organisatie een verrijkende ervaring. Ik heb veel leuke contacten opgedaan. Ik heb ook gemerkt dat ik vooral inhoudelijk gedreven ben en graag met mijn eigen vak bezig ben. Die vakkennis heb ik gebruikt om inhoudelijk commentaar te uiten op het concept-Bouwbesluit 2012.

De Kamer heeft twaalf moties aangenomen op het Bouwbesluit. Ik werk nu aan een voorstel om de motie over verhoging van de Rc-waarde, die minister Donner niet wil uitvoeren, zodanig uit te werken, dat hij er alsnog dóór komt. Dat is ons ook gelukt bij de motie over geluidwering binnen woningen.

Ik heb mij voorgenomen zo min mogelijk werk door te schuiven naar mijn opvolger. Die krijgt het al druk genoeg. Ik heb tot het einde van het jaar een volle agenda. Ik had bijvoorbeeld een overleg met de pr-commissie. Onderwerp onder meer was onze actievlag ‘‘Laat Nederland Weer Bouwen’’, waarvan we hopen dat hij op veel bouwplaatsen wordt gehesen. Het is een oproep tot een hogere bouwproductie. We hopen dat die boodschap bij veel mensen overkomt.

Ik wil ook aandacht vragen voor de slechte betalingstermijnen van de overheid. Rekeningen worden ondanks mooie beloften nog steeds veel te laat betaald. In deze moeilijke economische tijd is dat een vervelende zaak. Ik denk dat we in onze lobby ook de politiek zullen moeten betrekken.

Ik ga binnenkort met een aantal enthousiaste leden aan tafel om lobby-onderwerpen voor 2012 uit te werken. Het betalingsprobleem is een van die onderwerpen. Een ander punt dat ons sterk bezig houdt is de energieneutrale Groene Woning. Om te stimuleren dat deze nu al gebouwd worden, is een zetje nodig. We zinnen op manieren Den Haag dat zetje aan de bouwsector te laten geven.’’

Reageer op dit artikel