nieuws

IJland past niet in de visie van Schultz

bouwbreed Premium

“Komt het IJland voor de kust van Almere er nu wel of niet?” Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks) vroeg het gisteren tijdens een debat over de schaalsprong van Almere voor de zekerheid nog een keer aan minister Schultz (infrastructuur).

Over de toekomst van het nieuw aan te leggen wooneiland was enige verwarring ontstaan. Minister Schultz kondigde onlangs aan het eiland niet langer te onderzoeken, maar de Almeerse wethouder Adri Duivensteijn hield de hoop levend. “Het is niet gezegd dat het IJland er niet gaat komen”, reageerde hij afgelopen week in Cobouw. “Maar voor de aanleg van de infrastructuur is het niet meer nodig.” De minister maakte gisteren korte metten met die hoopvolle gedachte. “Het IJland maakt geen onderdeel meer uit van de structuurvisie. De regio wil het graag, maar de grondexploitatie is negatief, en die is ook niet rendabel te krijgen.”

Daarbij benadrukt de minister dat de regio organisch moet groeien, om zo vraag en aanbod in evenwicht te houden. Een groot ambitieus project zoals IJland past niet in die visie. Duivensteijn volhardde dat het IJland er kon komen, ondanks dat de koppeling met de infrastructuur is losgelaten. “Het is een onderdeel van de ruimtelijke plannen van Almere. Misschien niet direct, maar op termijn is het wel goed mogelijk.”

Schultz kan echter niet zeggen of het wooneiland er in de toekomst ooit zal komen. “Ik kan niet in de toekomst kijken”, reageerde ze. In de Tweede Kamer vond ze brede steun voor haar plannen met de Schaalsprong Almere. Met name het idee van organische groei kon de goedkeuring van de kamerleden wegdragen.

Reageer op dit artikel