nieuws

Grondstofdelvers willen oog hebben voor natuur

bouwbreed Premium

De delfstofferwinners hebben een overeenkomst gesloten met de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) over het natuurbelang bij de winning van grondstoffen.

Brancheorganisatie Fodi ziet zichzelf als een voorloper wat betreft het rekening houden met de natuur. De overeenkomst met de GaN sluit volgens de Fodi goed aan bij de begin dit jaar door de minister van milieu goedgekeurde gedragscode flora en fauna. De Fodi is de koepel van het Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnend bedrijfsleven. De ontgronders willen met een goede planning en groene projecten meewerken aan positieve effecten op de natuur.

Reageer op dit artikel