nieuws

Goede aanpak krimp levert winst op

bouwbreed Premium

Kijk verder dan 2020 en pas daar de nieuwbouw in krimpgebieden op aan. Dan kan maatschappelijk verlies worden omgedraaid in een voordeel, concludeert het EIB.

In een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het Eemsdelta-gebied hebben de economen van het Economisch Instituut voor de Bouw berekend dat doorgaan met de woningnieuwbouw zoals die nu is afgesproken tot 2020, leidt tot een hogere leegstand in latere jaren. Zelf heeft het instituut gekeken naar de periode 2010-2040. Daaruit blijkt dat de huishoudenskrimp gaat versnellen na 2020.

Het huidige nieuwbouwprogramma voor de regio noemt het EIB “zeer ambitieus”. “Met een nieuwbouw ter grootte van 10 procent van de huidige voorraad in de komende tien jaar wordt een nieuwbouwambitie gerealiseerd die gelijk is aan het nationale gemiddelde in ons land. Dit lijkt voor krimpregio een hoog ambitieniveau”, aldus de onderzoekers.

Uitvoering van het bestaande programma levert volgens de rekenaars een negatieve netto contante waarde op van ongeveer 20 miljoen euro. Een soberder nieuwbouw ter grootte van ongeveer 4 procent van de woningvoorraad levert een positieve contante waarde op van zo’n 100 miljoen. Dat is op basis van een risicovrije discontorentevoet van 2,5 procent. Wordt gekeken tot 2060 met een rentevoet van 5,5 procent, dan is de winst nog altijd zo’n 40 tot 70 miljoen.

Krachtig

Het EIB waarschuwt dat een meer selectieve aanpak van de nieuwbouw niet betekent dat de krimpproblematiek niet om een krachtige aanpak vraagt. In de eerste plaats blijft er nog steeds een omvangrijke sloopopgave in krimpgebieden. Die zal vooral aan de onderkant van de woningmarkt moeten plaatsvinden om verloedering te voorkomen.

Daarnaast bestaat de uitdaging om kwaliteit toe te voegen aan krimpregio’s zonder veel toevoeging van nieuwbouw. Dat betekent renovatie van de bestaande voorraad, samenvoegen van kleine woningen en veel aandacht voor het opknappen van de woonomgeving. Als er al woningen worden gebouwd, ziet het EIB vooral ruimte aan de bovenkant van de markt.

Reageer op dit artikel