nieuws

Geef bestaand vastgoed prioriteit

bouwbreed Premium

Alle regio’s in Nederland en alle vastgoedsectoren veranderen sterk, niet alleen de krimpregio’s. Steeds minder nieuwbouw is nodig. Wie de verandering met succes doormaakt wordt spekkoper, zo stellen Felix Sevenheck en Peter van Geffen.

Veel partijen hebben zich de laatste decennia zowat voor 100 procent gericht op het nieuwbouwverdienmodel. Iedereen is feitelijk gaan denken en werken als ontwikkelaar. Gemeenten waren grondexploitatiemachines. Dat is kortzichtig. Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten moeten de verkokerde visie op nieuwbouw inwisselen voor een doordachte brede visie op wat voor de lange termijn nodig is. Denk als een belegger! Wat is over twintig of dertig jaar nodig? In Nederland, in jouw regio? Wat is er nu dan te veel of te weinig? Welke dynamiek of mutaties in de bestaande gebouwen zijn nodig?

Geschrapt

Denken als belegger betekent schrappen of uitstellen van plannen door gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Een derde van de plannen moet worden geschrapt, een derde sterk aangepast. Ook moeten andere financieringsmodellen gevonden worden, en het herontwikkelen van bestaande gebouwen moet prioriteit krijgen. Alle nieuwbouw die we in Nederland nog toevoegen moet top zijn vanuit de genoemde beleggersstrategie.

De bevolkingsgroei in Nederland zal in 2035 het maximum bereikt hebben: zo’n 17,5 miljoen inwoners. Volgens prognoses van het CBS zal het aantal huishoudens tot 2045 nog doorgroeien tot zo’n 8,5 miljoen. De beroepsbevolking daalt; dat heeft grote gevolgen voor kantoren en bedrijfsruimte.

Overal – ook in krimpregio’s – blijven echter nieuwe woningen nodig. Maar in plaats van aantallen centraal te stellen, moet op andere zaken gelet worden: woningtype, doelgroep, prijs, locatie en afwerkingsniveau. Veel bestaande woningen moeten worden klaargemaakt voor de toekomst. Wist u dat de helft van de woningen in principe te klein is om aan de toekomstige vraag te voorzien?

Ruim 7 miljoen vierkante meter kantoren staat leeg en demografische ontwikkelingen zorgen voor 5 tot 10 procent minder vraag naar bedrijventerreinen. Dit vereist focus en sterke keuzes. Het is van belang selectief te zijn en prioriteiten te stellen, en in de meeste gevallen vormt de regio het beste vertrekpunt. En er blijft vraag naar logistieke hallen, kleinere bedrijfsruimteruimte en kleinere kantoorgebouwen, in centrumgebieden met eigen uitstraling.

Door online shoppen en vergrijzing verdwijnen duizenden winkels. Desondanks blijft er ruimte voor het toevoegen van kwaliteitsmeters. Het wordt echter wel passen en meten, en naast een duidelijk en consequent detailhandelbeleid zal er ook flink gesaneerd moeten worden. Ook binnen retail zijn er veel veranderkansen in bijvoorbeeld de aanloopwinkelstraten.

Lifestyle

Naast de zorgvraag die een direct gevolg is van de vergrijzing, wordt gezondheid en ontspanning steeds meer de ‘lifestyle’. Ten opzichte van vandaag zal in 2040 de werkgelegenheid in de zorg verdubbelen. Er zijn veel kansen voor zorgvastgoed, maar weinigen hebben hier nog verstand van.

Voor alles is echte liefde voor bestaand vastgoed nodig. In plaats van alle aandacht naar de 10 procent nieuwbouw gaat het om energie voor de 90 procent bestaande gebouwen. Leeg vastgoed en bestaande gebouwen moet echt

een vak worden in het vastgoed. En dat is een regelrechte verandering voor de huidige spelers. Wie deze verandering maakt, wordt spekkoper.

Directeur en partner Stec Groep

www.stec.nl/succesvolveranderen

Reageer op dit artikel