nieuws

Een lastig parket

bouwbreed Premium

Stel je voor: je bent opdrachtgever van een groot bouwproject. Zoals dat vandaag de dag van je wordt verwacht, heb je hiervoor een geïntegreerd contract onder de welbekende uniforme voorwaarden in de markt gezet. Volledig transparant, objectief en non-discriminatoir heb je de partij geselecteerd die de contractuele verplichtingen het best kan nakomen. Zoals elke zelfrespecterende […]

Stel je voor: je bent opdrachtgever van een groot bouwproject. Zoals dat vandaag de dag van je wordt verwacht, heb je hiervoor een geïntegreerd contract onder de welbekende uniforme voorwaarden in de markt gezet. Volledig transparant, objectief en non-discriminatoir heb je de partij geselecteerd die de contractuele verplichtingen het best kan nakomen. Zoals elke zelfrespecterende opdrachtnemer dat tegenwoordig betaamt gaat hij onder zijn eigen kwaliteitsborgingsys -teem aan de slag. Slechts de controle op dit systeem en een regelmatige toets op zijn planning (geheel in de tijdsgeest) zijn voldoende om binnen tijd en budget de projectdoelstellingen te behalen. Je hebt immers alles op alles gezet om deze doelstellingen nauwgezet door te vertalen in de contractering. Tot zover lijkt het Bahamamodelinderdaad in de lijn der verwachting te liggen. Weerbarstig als de praktijk is, blijkt je opdrachtnemer echter niet feilloos. Het team onafhankelijke toetsers constateert een aantal beperkingen in het kwaliteitssysteem. “Geen tijd om in deze cruciale periode aandacht te besteden aan ondergeschikte activiteiten”, zo luidt de reactie van je professionele opdrachtnemer, na lang aandringen. Contractueel gezien behoort een betalingsstop tot je instrumentarium. Niet geheel ondenkbaar in deze tijd van laagconjunctuur, begint de financiële situatie van de opdrachtnemer echter sterk te rammelen. Een betalingsstop op een project van deze omvang kon wel eens desastreuze gevolgen hebben voor de continuïteit van de opdrachtnemer. Daar ben je zelf natuurlijk ook niet mee geholpen. Alsof het dilemma niet ingewikkeld genoeg was, komt ook de zorg voor goede onderlinge verhoudingen al snel om de hoek kijken. Situatie van met-de-rug tegen-de-muur.In een zelfde situatie bevond onze aller Rutte zich ook; “Wat te doen met landen als Griekenland?” De (deel) -oplossing die uiteindelijk is gevonden, is het automatiseren van de boetes, zodat de volatiele (vluchtige, red.) politiek dit proces niet zomaar kan verstoren. Geen weg meer terug dus bij prestaties onder de maat. Wanneer we het zo ver laten komen in de bouw, zijn we de menselijke maat volgens mij voorgoed kwijt. Laten we ons hiervan bewust zijn en heldere, duidelijke afspraken maken over verwachtingen ten aanzien van het kwaliteitssysteem en sancties daarop.

Adviseur contractering en risico-management bij Twynstra Gudde

Reageer op dit artikel