nieuws

Droge bouwfase bouwkuip De Ruyterkade kan beginnen

bouwbreed Premium

De natte bouwfase van de bouwkuip De Ruyterkade, waar de tunnel van de Noord-Zuidlijn en de auto-onderdoorgang elkaar kruisen, is afgerond. Aannemerscombinatie Strukton/Van Oord begint binnenkort met zijn laatste grote betonwerk voor dit contractdeel.

Eind november was de bouwkuip leeg. “We hebben gefaseerd moeten pompen, legt projectmanager Jeroen Toet uit. “Zo konden we onder andere eventuele openingen tussen een aantal damwanden dichten.” Hoe die ontstaan? “Je komt nogal wat tegen in de bodem van een oude stad als Amsterdam. Geen archeologische vondsten hoor”, benadrukt de projectmanager. “Je moet denken aan oude houten palen bijvoorbeeld. Daar moesten de damwanden doorheen geheid worden. Dan wil het nog wel eens voorkomen dat de wanden niet helemaal op elkaar aansluiten. Een deel hebben we gedicht met zakken grout.”

Toet wijst op hulpconstructies van lange stalen balken waarachter zakken grout zijn geklemd. “De rest van de lekken zijn met een soort purschuim geïnjecteerd terwijl we het water langzaam lieten zakken.” Nog altijd lopen er wel wat kleine stroompjes water langs de damwanden naar beneden. “Dat is te verwaarlozen”, zegt Toet. “Dat hou je altijd in dit soort bouwkuipen.”

Begin dit jaar is de zinksleuf onder het spooremplacement en het stationsgebouw uitgepeild en zijn de laatste restanten slib weggezogen. Vervolgens werd de bodem van de bouwput bedekt met een dikke laag grind. Begin maart is een vloer van onderwaterbeton (1,10 meter dik) gestort. Nadat dit was uitgehard zijn de stalen stempels uit de bouwkuip verwijderd en is het tunnelelement onder CS afgezonken. Daarna kon de bouwkuip afgesloten worden met een damwand aan de kant van het IJ en het station.

Twee fasen

De komende weken gaan de betonvlechters aan de slag. Zij leggen de wapening voor de twee meter dikke betonvloer, die boven op de onderwaterbetonlaag gestort wordt. “Dat doen we in twee fasen, zo’n 1600 vierkante meter beton per fase. De eerste wordt gestort in de derde week van januari, de tweede begin februari”, zegt Toet. De wapening wordt bevestigt aan de koppen van de boorpalen.”

De aannemer werkt in ploegendiensten van circa dertig man tot middernacht om dit cruciale deel van de aanleg van de Amsterdamse ov-verbindingen op tijd af te krijgen. In de 30 bij 60 meter grote open bouwput aan de Ruyterkade komen straks het busstation, een auto-onderdoorgang, de verdeelhal van het station en de metrolijn onder elkaar te liggen. “Hier worden de eindjes aan elkaar geknoopt”, aldus de projectmanager. En dat is ook nu al goed te zien. Over de bouwput zijn tijdelijke bruggen aangelegd voor het bus-, auto-, en werkverkeer. De torenkraan die naast de bouwput staat, kan er maar net tussendoor.

Toet wijst naar de damwand aan de oostkant van de bouwkuip. “Kijk, op deze hoogte loopt de Ruyterkade straks. De tunnel ligt hier al achter, vijf meter onder NAP.” De projectmanager daalt de steigertrap verder af, de 21 meter diepe (19 meter onder NAP) bouwkuip in. Eenmaal beneden loopt hij direct naar de de zuidkant van de bouwkuip, de kant van het centraal station. “En hier komt de Noord-Zuidlijn straks doorheen.”

Bevroren

Ook de tunnel van de metrolijn ligt al klaar. “Die is nu aangevuld met zand. Dat wordt bevroren, zodat we de damwand veilig kunnen doorbreken.” De tunnels gaan weliswaar door de damwanden heen, maar de wanden zelf blijven staan. “De bouwkuip wordt uiteindelijk afgedicht met beton.”

Maar zover is het nog lang niet. Eerst wordt gewerkt aan de wand aan de IJ-kant, waar de afzinktunnel onder het IJ voor de Noord-Zuidlijn wordt aangesloten. “Voordat de tunnelelementen afgezonken kunnen worden, moeten we eerst zorgen dat de tunnel op de bouwkuip aangesloten kan worden.” Daarna werkt de aannemer zich richting het maaiveld.

De ruwbouw is naar verwachting halverwege 2013 klaar. Volgend jaar wordt begonnen met de afbouw. De autodoorgang wordt naar verwachting eind 2013 in gebruik genomen. De Noord-Zuidlijn in 2017.

Reageer op dit artikel