nieuws

De Uithof heeft extra parkeerplaatsen nodig

bouwbreed

De Uithof heeft extra parkeerplaatsen nodig

Zonder extra parkeerplaatsen is het waarschijnlijk onmogelijk om het aantal werkplekken in De Uithof in Utrecht te laten groeien. Dat blijkt uit de second opinion op de kosten en baten van de Uithoflijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

De Uithoflijn gaat het Centraal Station in Utrecht en universiteitswijk De Uithof met elkaar verbinden. Het tracé strekt zich uit over 7,5 kilometer en krijgt 9 haltes. De aanleg van de tramlijn kost 321 miljoen euro. Daarvan komt 110 miljoen euro voor rekening van het Rijk. De dienstregeling gaat over zes jaar van start.

Volgens het onderzoek zijn de te verwachten investeringen reëel. De onderzoekers wijzen er op dat de huidige verbinding tussen De Uithof en het Centraal Station niet voldoet.

Uit een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) is naar voren gekomen dat het aantal arbeidsplaatsen in de universiteitswijk na 2020 zal stijgen. Momenteel reizen dagelijks 40.000 mensen met het openbaar vervoer naar De Uithof. In 2020, zo voorspelt de gemeente Utrecht, zullen dit er 60.000 zijn. De verwachting is bovendien dat het aantal werknemers en studenten de komende jaren met 25 procent zal toenemen. Hierdoor zal ook het nut van de tramverbinding toenemen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid plaatst hier vraagtekens bij. In de eerste plaats, zo stelt de organisatie, zal de komende jaren een landelijk overaanbod ontstaan van vastgoed waardoor het de vraag is in hoeverre De Uithof aantrekkelijk zal zijn voor bedrijven. In de tweede plaats is het niet de bedoeling om het aantal parkeerplaatsen in het gebied uit te breiden. “De hoogte van de groei van de vervoerwaarde na 2020 is daarom onzeker”, zo staat in de rapportage.

Verder blijkt uit het onderzoek dat een tramverbinding voordeliger zal uitpakken dan bussen te laten rijden op het traject.

Reageer op dit artikel