nieuws

De kracht van een goed netwerk

bouwbreed

Ook in de bouw kiezen jongeren eerder voor een carrière als zzp’er dan zich te nestelen in een groot bedrijf. De toekomst is aan de netwerkorganisatie, meent Sjaak Schouteren. Al is er bij grotere bedrijven nog geen sprake van een algehele netwerkgedachte.

In het kader van de tweejaarlijkse ‘InfraCampus’ werden wij onlangs samen met een aantal collega-(jongeren)organisaties uitgenodigd een inbreng te leveren aan een gedeelde en ambitieuze visie op de toekomstige ontwikkeling van de civiele(infra)sector. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, was hierbij aanwezig en deelde zijn visie met ons. Altijd leuk om een captain of industry te ontmoeten, maar veel leuker was de kans om andere young potentialsuit het gehele vakgebied te ontmoeten en nieuwe ideeën en zienswijzen op te doen. De uitkomsten van deze sessie worden op 29 januari op de InfraCampus gepresenteerd.

Leuk en interessant

Wat ik wil delen is hoe leuk en interessant het is om via een netwerk zo veel enthousiaste mensen om je heen te zien die allemaal hun best willen doen voor ‘de goede zaak’. De kracht van het netwerk werd op deze manier letterlijk voelbaar en zichtbaar. Een netwerk is altijd al een goed middel geweest om verder te komen in het leven. Een goed netwerk stimuleert een goede carrière. Zelf ben ik mijn hbo-carrière doorgekomen dankzij mijn netwerk. Door ergens een deelopdracht op te halen en te ruilen in mijn netwerk voor andere deelopdrachten, kon ik menig project met goed gevolg doorlopen zonder ook maar een zin zelf getypt te hebben. Toegegeven dat was op Inholland maar toch. Opvallend genoeg wordt de maatschappij steeds meer individualistisch. De ‘BV Ik’ lijkt de meeste populaire bedrijfsnaam te worden in Nederland. Aan de andere kant zie je echter steeds meer mensen zich begeven in netwerken. We bevinden ons in een netwerksamenleving, gedragen door een combinatie van sociale netwerken en interactieve medianetwerken. Ook de economie is zich naar een netwerkstructuur gaan richten. Kijk eens wat de gevolgen zijn van een rentestijging in Griekenland op de wereldeconomie. Er wordt c.q. is afstand genomen van de ‘massamaatschappij’ die gedragen werd door relatief grote en homogene organisaties, groepen en door massamedia met eenrichtingsverkeer. Ook in de bouw zie je dat met name jongeren steeds eerder kiezen voor een carrière als zzp’er in hun eigen ‘BV Ik’ dan zich te nestelen in een groot bedrijf. Bij grotere projecten of om kapitaal te verkrijgen, wenden ze zich waar nodig tot gelijkgestemden, kortstondig of langdurig. De toekomst is aan de netwerkorganisaties, die per project samenwerking zoeken met andere organisaties of zzp’ers, op basis van elkaars kwaliteiten. Jongeren zijn eigenlijk niet anders gewend: tijdens hun studie werken ze voortdurend in projectteams, samengesteld op basis van specialisaties, en begeven ze zich in kortstondige netwerken. De theorie zou voorschrijven dat de grotere bedrijven hier weerstand tegen zouden bieden. En inderdaad er is nog niet echt sprake van een algehele netwerkgedachte waarbij men niet meer sec naar de eigen taartpunt kijkt maar naar het grotere geheel.

Belangrijk

Positief is echter wel dat ook de grotere bedrijven inzien dat het belangrijk is om kennis te delen en van elkaar te leren. In de afgelopen maand ben ik nu al een aantal bedrijven tegengekomen dat zonder eigen belang samen wil werken om hun netwerk te vergroten. Te denken valt aan het verzorgen van mini-stages en buddy-systemen. Bij het laatste wordt een oude rot gekoppeld aan een jonge hond. Beide van verschillende bedrijven en in bovengenoemde gevallen zelfs compleet verschillende takken van sport. Zo vergroot men elkaars kennis en de onderlinge acceptatie doordat men elkaars beweegredenen leert kennen. Uiteindelijk komt dit als het goed is allemaal ten bate van de eindklant. Maar ook de medewerkers worden extra gemotiveerd wanneer kennis en energie vrij kunnen stromen. Het geeft een fantastisch gevoel om te zien hoe een groep mensen die elkaar eerder niet kent vanuit een gemeenschappelijk doel iets teweeg kan brengen.

De macht is dan ook al lang niet meer aan het groot kapitaal maar aan het netwerk. Het leuke daarbij is; of u nu werkzaam bent in uw eigen ‘BV Ik’ of conglomeraat, het netwerk dat bent u!

Sjaak Schouteren

Manager Business Development Cunningham Lindsey en voorzitter De NieuwBouw

sschouteren@cl-nl.com

Reageer op dit artikel