nieuws

Corporatie WSG aan rand afgrond

bouwbreed

Woningcorporatie WSG staat aan de rand van een faillissement. De corporatie uit Geertruidenberg is er niet in geslaagd tijdig het liquiditeitslek te dichten door het verkopen van grondposities en onverkochte nieuwbouwwoningen.

De in surseance van betaling verkerende corporatie wordt tijdelijk op de been gehouden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Omdat WSG er de afgelopen maanden niet in slaagde haar problemen op te lossen, dient zij nu binnen een week saneringssteun aan te vragen bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). WSW blijft borg verlenen, omdat CFV zich als achtervang heeft opgeworpen, een gebruikelijke manier van werken bij het saneren van corporaties.

Minister Donner stelde afgelopen vrijdag Gerard Erents al aan als extern toezichthouder. Voor 1 juni 2012 moet hij een saneringsplan kunnen overleggen.

Grondposities

De problemen bij WSG (4.500 woningen) kwamen in april dit jaar aan het licht. De corporatie had meer projecten opgestart dan zij aankon. Sinds het voorjaar probeert WSG haar liquiditeitspositie te verbeteren door bouwprojecten, grondposities en/of onverkochte nieuwbouw van de hand te doen. Maar verkopen in deze tijd is lastig, omdat potentieel geïnteresseerden minder gretig zijn.

Ook keek WSG uit naar regionale collega-corporaties om zich aan te sluiten. De hoop was vooral gericht op een overname door Brabantse corporaties, maar die vinden het risico te groot.

Het CFV gaat er vanuit dat er geen saneringssteun hoeft te worden geleverd. Aan deze steun zouden alle Nederlandse corporaties moeten bijdragen. In 2010 moest bejaardenhuisvester SGBB met 39 miljoen euro worden gesteund, voordat deze bij Vestia onderdak vond.

Verkoop

De saneringsstatus van WSG maakt het mogelijk vastgoed aan commerciële partijen te verkopen. Volgens betrokkenen lopen er al gesprekken met vastgoedbeleggers. De vastgoedportefeuille zou bestaan uit goede en minder goede posities. Mogelijk wordt een aantal goede posities met minder gunstige gemengd en in tenders verkocht.

WSG leed over 2010 een verlies van 63 miljoen euro; 51 miljoen daarvan werd veroorzaakt door waardevermindering van onder meer grondposities en projecten.

Begin deze maand diende WSG een claim in tegen voormalig bestuurder Peter Span. Hij zou onverantwoorde aankopen hebben gedaan. Bij een deel van de aangekochte gronden zat geen woonbestemming. Ook zou Span niet altijd de raad van commissarissen hebben ingelicht.

Reageer op dit artikel