nieuws

Claim Ballast verrast Suriname

bouwbreed Premium

Ballast Nedam moet van de Surinaamse overheid ruim 3,5 miljoen euro ontvangen ter compensatie voor het opzeggen van de aannemingsovereenkomst voor de bouw van een nieuwe brug over de Surinamerivier in Carolina. Dat heeft tot felle kritiek geleid in het parlement. Zelfs president Desi Bouterse houdt zich nadrukkelijk met de kwestie bezig.

In juli van dit jaar sloot Ballast Nedam een principeovereenkomst voor de bouw van de oeververbinding. In 2005 was een lokaal aannemersbedrijf daarmee al begonnen, maar deze werd nooit voltooid. De brug in aanbouw stortte in 2007 gedeeltelijk in nadat een zandschuit tegen één van de pijlers was gevaren. De stuurman bleek dronken te zijn op het moment van het ongeluk. Door de klap vielen brugdelen in het water. Bij nadere inspectie bleek de aannemer ook nog eens tal van bouwblunders te hebben gemaakt, waardoor de constructie instabiel was. Daarom werd Ballast Nedam benaderd om met een plan voor een nieuwe brug te komen, zonder dat een openbare aanbesteding werd gehouden.

De nieuwe 328 meter lange en 11 meter brede betonnen brug die Ballast Nedam had moeten bouwen, zou vijf kilometer zuidelijker komen te liggen dan de nooit afgebouwde constructie die in de toekomst mogelijk zal worden gesloopt. Bovendien was in het voorlopige contract opgenomen dat het Nederlandse bedrijf de vaargeul onder de kapotte brug tot een breedte van vijftig meter vrij zou maken om een veilige doorvaart te garanderen. De overeengekomen aanneemsom bedroeg ruim 32 miljoen euro.

Kritiek

De wijze waarop de overeenkomst tot stand was gekomen, leverde een storm van kritiek op. De regering besloot daarop de overeenkomst op te zeggen, met een claim van ruim 3,5 miljoen euro van Ballast Nedam als gevolg. De ministerraad ging akkoord en president Bouterse zette vorige week zelfs zijn handtekening onder een resolutie om tot betaling over te gaan. Zowel coalitie- als oppositiepartijen in het parlement vinden de compensatie echter buiten proporties en geldverspilling en hebben er bij het staatshoofd op aangedrongen de betaling tegen te houden.

De hele affaire heeft inmiddels de directeur van Openbare Werken, Roland King, zijn baan gekost. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de deal met Ballast Nedam en de miljoenenclaim. Ballast Nedam weigert te reageren zolang de kwestie niet is afgehandeld.

Reageer op dit artikel