nieuws

Claim Ballast stuit op felle kritiek

bouwbreed Premium

Claim Ballast stuit op felle kritiek

Ballast Nedam moet van de Surinaamse overheid ruim 3,5 miljoen euro ontvangen ter compensatie voor het opzeggen van de aannemingsovereenkomst voor de bouw van een nieuwe brug over de Surinamerivier in Carolina.

Dat heeft tot felle kritiek geleid in het parlement. Zelfs president Desi Bouterse houdt zich nadrukkelijk met de kwestie bezig. In juli van dit jaar sloot Ballast Nedam een principeovereenkomst voor de bouw van de oeververbinding. In 2005 was een lokaal aannemersbedrijf daarmee al begonnen, maar deze werd nooit voltooid. De brug in aanbouw stortte in 2007 gedeeltelijk in nadat een zandschuit tegen één van de pijlers was gevaren. Door de klap vielen brugdelen in het water. Bij nadere inspectie bleek de aannemer ook nog eens tal van bouwblunders te hebben gemaakt, waardoor de constructie instabiel was. Daarom werd Ballast Nedam benaderd om met een plan voor een nieuwe brug te komen, zonder dat een openbare aanbesteding werd gehouden.

De nieuwe 328 meter lange en 11 meter brede betonnen brug die Ballast Nedam had moeten bouwen, zou vijf kilometer zuidelijker komen te liggen dan de nooit afgebouwde constructie die in de toekomst mogelijk zal worden gesloopt. Bovendien was in het voorlopige contract opgenomen dat het Nederlandse bedrijf de vaargeul onder de kapotte brug tot een breedte van vijftig meter vrij zou maken om een veilige doorvaart te garanderen. De overeengekomen aanneemsom bedroeg ruim 32 miljoen euro. De wijze waarop de overeenkomst tot stand was gekomen, leverde een storm van kritiek op. De regering besloot daarop de overeenkomst op te zeggen, met een claim van ruim 3,5 miljoen euro van Ballast Nedam als gevolg.

Reageer op dit artikel