nieuws

Besluit energiesystemen bodem pas in 2013

bouwbreed Premium

Het Besluit bodemenergiesystemen gaat niet 1 juli 2012 in, maar 1 januari 2013. De voorbereiding van de procedure via de Afdeling advisering van de Raad van State duurt langer dan gepland en daarnaast verkent minister Schultz of de registratie van bodemenergiesystemen kan lopen via het Landelijk Grondwater Register.

Het uitstel volgens Schultz wel dat het besluit tijdig in de digitale loketten voor de meldingen en de vergunningaanvragen kan worden opgenomen. De minister geeft gehoor aan het verzoek van de Kamer om de zogeheten balansperiode van 3 naar 5 jaar te verlengen. Dat is gunstig voor systemen zoals warmte-koudeopslag.

Reageer op dit artikel