nieuws

beschouwingStroom van bouwcijfers CBS droogt jammerlijk op

bouwbreed Premium

De gedetailleerde informatiestroom vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek over de producenten van bouwmaterialen droogt op. Nieuwe samenwerking met de Kamers van Koophandel leidt tot minder inzicht op het niveau van bedrijfstakken.

Maandelijks produceerde het CBS tot dusverre cijfers over de baksteenindustrie, betonsector en de timmeraars. Zo viel te melden hoe de bedrijvigheid varieerde, kwam de orderontvangst in beeld en spraken directies zich uit over de verwachtingen van de verkoopprijzen. In oktober nog meldde 16 procent van de fabrikanten van betonproducten het schrappen van arbeidsplaatsen. Niet onlogisch, want bij 45 procent van de ondernemingen neemt de bedrijvigheid af. De helft van de betonproducenten constateerde moeizamer dan voorheen opdrachten binnen te halen. Bovendien staan de prijzen onder druk.

De conjunctuurtest van het CBS diepte cijfers op bij de voor de bouw belangrijke sectoren als de leveranciers van verwarmingssystemen, metalen constructiewerken en de producenten van hang- en sluitwerk. De stemming bij glas, keramiek en non-ferro kwam in detail voorbij. Hoeveel bedrijven kampen in crisistijd met stagnatie ten gevolge van een gebrek aan orders? Hoe groot is de bezettingsgraad? Op die vragen kan het Centraal Bureau voor de Statistiek voortaan geen antwoord meer geven.

Samenwerking

Het verdwijnen van het inzicht in de ontwikkeling van diverse bedrijfstakken is het gevolg van de samenwerking die het CBS is aangegaan met de Kamers van Koophandel. Beide instellingen verrichten onderzoek bij het bedrijfsleven, hetgeen het etiket heeft gekregen van hinderlijke administratieve lastendruk voor de ondernemingen. Voor het maandelijks te publiceren onderzoek-nieuwe-stijl worden relatief grove steekproeven genomen. Daardoor verdwijnt het zicht op diverse interessante bedrijfstakken. De lastendruk vermindert een fractie. Maar dan wel ten koste van helder inzicht in de ontwikkeling van sectoren als beton, baksteen en timmerindustrie.

Reageer op dit artikel