nieuws

Belastingdienst helpt fraudeuitzendbranche verminderen

bouwbreed

-Belastingdienst en uitzendbranche hebben een akkoord gesloten waarmee malafide uitzendbureaus makkelijker herkend kunnen worden. Via een zogenoemde g-rekening zijn werkgevers dan gevrijwaard van fraude.

Werkgevers die uitzendkrachten willen inhuren, moeten aan een speciaal certificaat kunnen zien of er sprake is van een betrouwbare uitzender. Bij een gecertificeerd uitzendbureau kan de inlener op een geblokkeerde of g-rekening de premies en loonbelastingen storten, zodat hij is ingedekt tegen fraude.

De uitzendorganisaties werken al jaren met eigen certificaten om malafide praktijken in hun sector uit te bannen, omdat het zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzicht van nette uitzenders. Toch slagen zo’n 6000 malafide bureaus er nog steeds in problemen te veroorzaken.

Het akkoord tussen de Belastingdienst en de branche moet nog worden uitgewerkt. Maar het is de bedoeling dat in de loop van volgend jaar voordelen merkbaar worden voor bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau met een geblokkeerde g-rekening.

De inlener is dan niet meer aansprakelijk voor achterstallige betalingen van loonheffingen en omzetbelasting, die de uitzender nog aan de fiscus verschuldigd is.

Registratieplicht

Minister Kamp (sociale zaken) kondigde eerder al aan dat er een registratieplicht komt voor uitzendbureaus, met hoge boetes voor wie zich daar niet aan houdt. De Tweede Kamer zei daarbij altijd dat werkgevers gestimuleerd moeten worden om te kiezen voor gecertificeerde uitzenders door ze dan te vrijwaren van aansprakelijkheid bij fraude.

De tijdelijke kamercommissie die onderzoek heeft gedaan naar ‘lessen uit recente arbeidsmigratie’, deed in september nog meer voorstellen. Zo werd gepleit voor een vergunningsplicht in de uitzendbranche door deze commissie, waarin een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, PVV, CDA en D66 is vertegenwoordigd.

Kamp heeft de Kamer nu laten weten dat hij laat onderzoeken of een vergunningsplicht helpt in de aanpak van fraude en uitbuiting van veelal migranten. Mocht dat het geval zijn, dan overweegt hij “nadrukkelijk” vergunningen verplicht te stellen.

Reageer op dit artikel