nieuws

Achterhoek stapt over op groslijst

bouwbreed Premium

Vier Achterhoekse gemeenten beginnen met een nieuw uitnodigingsbeleid voor onderhandse aanbestedingen. Zij gaan binnenkort werken met een groslijst.

De gemeenten Oost Gelre, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek starten op 1 januari 2012 met een nieuw uitnodigingsbeleid voor deelname aan onderhandse aanbestedingen bij opdrachten voor werken. De gemeenten gaan werken met een zogenaamde ‘groslijstensystematiek’. Wel hanteren de gemeenten eigen, specifieke criteria.

Met de groslijstensystematiek beogen de gemeenten objectief en transparant leveranciers uit te nodigen die kunnen deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek is voorlopig alleen van toepassing op cultuurtechnische en civieltechnische werken en op diensten daarin zoals onderhoud en aanleg van wegen, rotondes, riolering en groenvoorzieningen.

Verklaringen

Op 1 januari 2012 gaat elk van de vier gemeenten van start met een groslijst van leveranciers die per gemeente is vastgesteld. De leveranciers die hiervoor in aanmerking komen, hebben reeds bericht gehad. Zij worden verzocht om een aantal verklaringen in te dienen. Met deze verklaringen moet worden aangetoond dat de leveranciers aan de eisen van de gemeente voldoen. Leveranciers die geen bericht hebben ontvangen, staan nog niet op een groslijst. Die mogen zich aanmelden bij de gemeenten voor de wachtlijst. Leveranciers op de wachtlijst kunnen toetreden tot een groslijst, zodra een andere leverancier van de groslijst wordt afgevoerd. Daarvoor hanteren de gemeenten eigen ‘spelregels. Zo gaat Doetinchem alle opdrachten evalueren. Mede op basis daarvan kunnen aannemers dan van de groslijst geschrapt worden. Dat gebeurt onder meer als blijkt dat een aannemer niet te goeder trouw is of niet meer aande gestelde criteria voldoen doordat ze in faillissement zijn of er surseance van betaling is aangevraagd. Ook aannemers die onvoldoende scoren op het eindoordeel van de evaluatie of minimaal twee onvoldoendes hebben gescoord op hoofdcriteria, worden geschrapt.

Aannemers die driemaal achtereen als laatste eindigen bij een meervoudige inschrijving kunnen het eveneens schudden. Zij mogen wel weer vragen op de wachtlijst gezet te worden, maar moeten dan minstens een jaar achten alvorens weer op de groslijst terecht te kunnen komen.

Aannemers die worden overgenomen of zelf een overname doen, blijven wel op de groslijst staan. Wel moeten ze met een conformiteitsverklaring aangeven nog steeds te voldoen aan de selectie-eisen.

Reageer op dit artikel