nieuws

achtergrond begrotingKamer bezorgd over ‘vage’ waterbouwplannen

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer is niet te spreken over het ‘vage’ en ‘ongedekte’ waterveiligheidsbeleid van de regering. Staatssecretaris Joop Atsma die voor klaploper werd uitgemaakt, zei zich niet voor zijn begroting te schamen.

Sinterklaas was gisteren jarig, maar de Kamer was gisteren gewoon uitgerukt om in debat te gaan met staatssecretaris Atsma (water) over zijn begroting. Ondanks 5 december is het in waterland geen tijd voor cadeautjes. Dat gegeven zette gistermiddag de toon van het debat. Een groot deel van de Kamer maakt zich zorgen over het grote aantal dijken (een op de drie) dat niet aan de norm voldoet. Atsma zal in 2014 met een plan van aanpak (Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 – HWBP) komen. Hij wil de tijd nemen om te vermijden dat hij te optimistisch budgetteert. Ondertussen kampt hij met onderhoudsachterstanden en blijft hij financiële tegenvallers van het huidige HWBP wegslikken.

De Tweede Kamer was er kort voor pakjesavond niet gerust op. Vooral de PvdA is bang dat de staatssecretaris de hete aardappel doorgeeft. PvdA’er Lutz Jacobi riep Atsma op eerder met een “gedegen” plan te komen. Zij noemde de huidige versoberingmaatregelen te vaag en nieuwe concepten zoals ‘meerlaagse veiligheid’ te ingewikkeld.

Discussie was er ook over het keuren van dijken. VVD’er Anne-Wil Lucas stelt dat een dijk in een dichtbevolkt gebied veiliger moet zijn dan een dijk waarachter vrijwel niemand woont. Op die manier zou het Rijk flink wat geld kunnen besparen. Atsma wil volgend jaar met een wetsvoorstel komen dat aansluit bij de wensen van de VVD.

De PVV is niet gecharmeerd van verschillende dijknormen. “Iedereen verdient dezelfde bescherming”, betoogde Kamerlid Richard de Mos. Hij constateert dat het Rijk stelselmatig bakken geld verspilt. Het miljardenproject Ruimte voor de Rivier had volgens De Mos veel goedkoper gekund.

Bye bypass

Met vele Kamerleden concludeert de PVV dat de beoogde bypass bij Kampen te duur is, terwijl er geen draagvlak voor zou zijn onder de bevolking. De PVV trekt de portemonnee er hoe dan ook niet voor en zwaaide het plan dichterlijk uit: “Bye, bye, bypass.”

Meerdere partijen komen op voor het “blauwe goud” ofwel de Nederlandse zoetwatervoorraad.

Ook over de kwaliteit van water is de Kamer bezorgd. Atsma erkende dat hij op schoon water bezuinigt, maar geneert zich er niet voor dat hij elk dubbeltje moet omdraaien, terwijl er nieuwe snelwegen worden aangelegd. “Ik schaam me niet voor mijn begroting. Die verdedig ik volop en fier.”

Om Nederland te kunnen beschermen tegen de zee en de rivieren leent Atsma geld van de toekomst. Van de 12 miljard euro die tot 2028 bedoeld is voor water, is er nog ‘slechts’ 2 miljard euro niet gereserveerd. SP’er Paulus Jansen noemde Atsma daarom een klaploper. Atsma vond die woorden niet passend en wees er op dat veel burgers in de vorm van een hypotheek ook lenen van later. “Als de veiligheid op het spel staat, zorg je voor financiering. Dan ben je blij als je het rond krijgt”, reageerde hij fel.

Voor verdere bezuinigingen hoeft de waterbouwsector overigens niet bang te zijn als het aan Atsma ligt. Nog meer geld besparen op waterveiligheid is volgens hem nauwelijks mogelijk. “Op beheer en onderhoud van de natte infrastructuur kunnen we geen grote winst maken als we gaan versoberen. Dus dat is niet aan de orde. Sterker nog, we hebben de afgelopen jaren te weinig gedaan. Dat benodigde onderhoud wil ik juist een structureel plekje geven.”

Hij onderstreepte dat deze regering wel een cadeautje weg gaf aan waterbouwend Nederland. Vanaf 2020 komt er jaarlijks 1,35 miljard euro in het Deltafonds, terwijl 1 miljard was afgesproken.

Reageer op dit artikel