nieuws

Aantal woningen in Meerstad naar beneden bijgesteld

bouwbreed Premium

De stad Groningen steekt 40 miljoen euro extra in de grondexploitatie van woonproject Meerstad. Ook wordt de gemeente de enige aandeelhouder van de ontwikkelingsmaatschappij Meerstad.

Heijmans, Hanzevast, AM en Bouwinvest leveren hun aandeel in de grondexploitatie in, maar blijven verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een deel van de woningen.

Tevens worden maatregelen genomen om de risico’s van de grondexploitatie te verminderen. Zo worden in plaats van 9100 woningen in totaal 6500 woningen gebouwd; tot 2030 jaarlijks 250 in plaats van 410. Bij aanvang van het project in 2005 gingen de deelnemers – vier overheden en vier bouwmaatschappijen – nog uit van 10.621, een aantal dat later werd verlaagd tot 9100. De financiële crisis en de stagnerende woningmarkt nopen tot bijstelling en een andere organisatiestructuur. De gemeente bouwt de komende jaren een weerstandsvermogen op tot 90 miljoen en reserveert 52,5 miljoen extra voor eventuele tegenvallers.

Directeur Ellen Masselink van AM Grondbeheer verklaart dat de vier private partijen nu een geprognosticeerde winstderving lijden van enkele tientallen miljoenen euro’s. Zij bouwen 2000 van de 6500 woningen, de rest wordt gegund aan andere bouwers, particulieren en ontwikkelbedrijven waaronder mogelijk ook de gemeente.

Wethouder Frank de Vries (PvdA) spreekt van een “forse aderlating” voor de private partijen. “Zelf nemen we ons verlies met pijn in het hart. Maar je kunt problemen niet voor je uit blijven schuiven.”

De provincie ontwikkelt 250 hectare van de EHS, een taak die het overneemt van het Rijk. Slochteren wordt verantwoordelijk voor publieke voorzieningen als sportvelden en scholen. Er komen ook minder hectares bedrijventerrein, 85 in plaats van 135.

Reageer op dit artikel