nieuws

Wijkaanpak in Washington op Nederlandse leest

bouwbreed Premium

Een consortium van Nederlandse bedrijven wil probleemwijken in Washington DC gaan herstructureren naar Nederlands voorbeeld. De bedrijvengroep gaat meedingen naar integrale aanpak van ‘Vogelaarwijken’ van de Amerikaanse hoofdstad.

Het consortium GoDuthc (Arcadis, Dana Ponec Architecten, FARO Architecten, Nestor Solutions, Tangram Architekten, Urhahn Urban Design) is deze week in Washington. In de wijken Barry Farm en North West 1 zijn workshops opgezet waaraan ook plaatselijke partijen deelnemen (projectontwikkelaars, buurtverenigingen, gemeentelijke en kerkelijke instanties). Voorjaar 2012 wil het consortium inschrijven op de aanbesteding voor herstructurering van deze twee wijken.

De operatie is onderdeel van het ‘New Communities Initiative’, waarmee de stad Washington beoogt armoede, criminaliteit en verpaupering in achterstandswijken aan te pakken. De problemen in de betreffende gebieden zijn ernstig. “Het zijn Vogelaarwijken in het kwadraat. Maar voor ons een interessante uitdaging om de systematiek die we hier hebben ontwikkeld daar te laten werken”, zegt Mirjam van Genugten (FARO Architecten).

Het projectbureau dat in Washington het New Communities Initiative leidt, heeft de Nederlandse ambassade gevraagd om de Nederlandse ontwerpexpertise. De integrale aanpak in de Nederlandse ‘krachtwijken’ sprak de Amerikanen aan. Het projectbureau wil een herstructureringsproces waarbij zoveel mogelijk belanghebbenden in de wijken een rol krijgen.

Reageer op dit artikel