nieuws

Werkgevers willen meer invloed bij werktijden

bouwbreed Premium

De voorstellen die de vakbonden op tafel hebben gelegd tijdens de eerste onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao, leiden tot een loonkostenstijging van meer dan 6 procent. Dat beweert Bouwend Nederland.

De werkgeversorganisatie toont zich verbaasd over de voorstellen van bonden gezien de beroerde economische situatie waarin de bouwsector momenteel verkeert.

Volgens Bouwend Nederland zijn juist maatregelen nodig om de loonkosten te beperken en de productiviteit te verhogen. Daarbij denkt ze onder meer aan maatwerk op het gebied van arbeidstijden, verlagen van kosten van leerlingen, vereenvoudigen van regelgeving en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Gebeurt dat niet dan zullen bouwbedrijven steeds vaker een beroep gaan doen op zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en inleenkrachten. Daarmee zal het draagvlak onder de huidige cao verder afnemen.

“Er zijn weinig mogelijkheden tot maatwerk op het gebied van arbeidstijden. Hierdoor worden werkgevers gedwongen hun flexibiliteit buiten de cao te regelen door bijvoorbeeld de inzet van zzp’ers”, aldus Bouwend Nederland. “Dat is slecht voor de ontwikkeling van bedrijven en medewerkers in de sector.”

Werkgevers en werknemers troffen elkaar woensdag in Harderwijk voor de eerste onderhandelingsronde. Zoals gebruikelijk werden daarbij de voorstellenbrieven uitgedeeld en toegelicht. Op 25 november worden de gesprekken voortgezet.

Bouwend Nederland, dat dit jaar de Aannemersfederatie aan zijn zijde weet bij het cao-overleg, benadrukt dat werkgevers en vakbonden feitelijk dezelfde ambitie hebben, namelijk het borgen van voldoende gekwalificeerde instroom, het creëren van een duurzame bedrijfstak en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. “Partijen verschillen echter over de wijze waarop dit het beste gerealiseerd kan worden.”

FNV Bouw maakte eerder deze week duidelijk dat de vakbonden juist tegen de verdere flexibilisering in de bouw zijn. Mieke van Veldhuizen, onderhandelaar van de bouwbond: “Een echte werkgever geeft zijn werknemer een goede baan en niet een paar flexibele klussen.”

Reageer op dit artikel