nieuws

‘Vrouw alleen op eigen kracht aan top’

bouwbreed

Telde netwerkorganisatie Topvrouwen Bouw en Infra krap een jaar geleden nog 165 leden, nu zijn het er 260. Nina van Ommen, oprichtster van het netwerk, is wat dat betreft dan ook een tevreden vrouw. Maar aan de carrièremogelijkheden voor vrouwen valt in de sector nog veel te verbeteren. “Vrouwen moeten meer aan hun persoonlijke groei werken.”

Van Ommen is loopbaanadviseur en partner voor technische bedrijven met capaciteitsvraagstukken en werkt als zodanig bij Trivoor. Dit bureau is gespecialiseerd in werving, selectie en detachering in de bouw- en infrasector. “Mijn stelling is dat vrouwen niet vanzelfsprekend op posities aan de top komen”, zegt ze. En dat zal ook niet gebeuren zolang vrouwen zich daar niet ten volle voor inzetten. “Wij zullen als vrouwen alleen op eigen kracht aan de top komen. En daarom moeten we er achter komen welke vaardigheden en gedrag hier bij horen. Daarom moeten we stil staan bij onze eigen persoonlijke groei.”

Dat thema staat dan ook centraal tijdens de netwerkbijeenkomst die op 24 november wordt gehouden in het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen. “Als het gaat om vrouwen aan de top wordt te veel gepraat in man-vrouwclichés. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn al zo vaak onderzocht en benoemd. Vaak worden ze gebruikt om de weinig prominente positie van vrouwen in het bedrijfsleven te verklaren. Ik vind dat we daarover niet aan de gang moeten blijven. We schieten er niks mee op.”

Privéleven

Beter zou het zijn als vrouwen zelf met hun persoonlijke groei aan de slag gaan. “En daarmee bedoel ik dan niet alleen de ontwikkeling van hun professionele attitude op de werkvloer, maar evengoed binnen je privéleven. Als je thuis komt ben je uiteindelijk niet plotseling iemand anders dan op je werk.”

Waar het op neer komt is dat vrouwen het heft zelf in handen moeten nemen. “Hoe je dat precies wilt doen is voor iedereen anders en valt dus niet exact aan te geven. Niettemin krijgen de deelneemsters aan de bijeenkomst wel handreikingen op dit gebied.“ Zo zal Mariëlle van de Weijenberg, directeur van Heijmans, vertellen over haar persoonlijke groei en wordt door Yolanda Eijgenstein, zakenvrouw en auteur van het boek Happy Worker, een lezing gegeven waarin persoonlijke groei centraal staat. Daarin wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag wat iemand wil uitstralen tijdens een sollicitatiegesprek. En natuurlijk is er volop gelegenheid tot netwerken. “Want vergeet niet dat een netwerk heel belangrijk is om verder te komen in je carrière. Bijvoorbeeld omdat je kunt leren van de manier waarop andere vrouwen een toppositie hebben bereikt. En natuurlijk is het goed om contacten te hebben binnen ons vakgebied met vrouwen die de top hebben bereikt of willen bereiken.”

Om die reden breidt Van Ommen haar netwerkorganisatie niet uit naar andere bedrijfstakken. “Onze deelneemsters moeten het netwerk juist kunnen gebruiken om contacten op te doen binnen de sector waarin ze werken.”

Reageer op dit artikel