nieuws

Volledige MER voor spoorboog Meteren

bouwbreed Premium

Voor de spoorboog bij Meteren zal een volledige MER-procedure worden gehouden. Minister Schultz heeft dit toegezegd tijdens de Bestuurlijke Conferentie over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Om ruimte te maken voor meer personentreinen, moeten andere routes gevonden worden voor goederentreinen. Voor de rechtstreekse verbinding van goederentreinen tussen de Betuweroute en Den Bosch is een verbindingsboog nodig tussen die twee lijnen. Die boog komt te liggen dicht bij het dorp Meteren.

De toename van het goederenvervoer heeft gevolgen voor de leefomgeving in Meteren. Door wijzigingen in de wetgeving rond milieueffecten, was het onduidelijk of er een volledige milieu-effectrapportage nodig zou zijn of dat een simpeler MER-boordeling voldoende is.

De regio heeft altijd aangedrongen op een volledige mer-procedure, zodat alle relevante aspecten nauwkeurig in beeld worden gebracht. Verder wil de regio meer aandacht voor de gevolgen van de toename van goederenvervoer per spoor voor de leefbaarheid. Daarbij gaat het om geluid en trillingen, externe veiligheid, spoorwegveiligheid en verkeersveiligheid op vooral overwegen.

Reageer op dit artikel