nieuws

VNG: Belangenafweging werkt niet altijd in voordeel architect

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft de kritiek van architecten op de houding van lagere overheden bij bouwaanvragen maar voor een klein deel.

De architectenbond BNA constateerde zoals gemeld bij zijn achterban veel onvrede over de dienstverlening bij lagere overheden. Het gaat waarschijnlijk vooral over de beleving van architecten en niet over een objectieve vaststelling, luidt het verweer van de VNG.

Dat architecten het slecht functioneren hekelen van de nieuwe digitale aanvraagmogelijkheid voor omgevingsvergunningen, kan VNG-woordvoerster Liane ter Maat zich echter weer wel goed voorstellen. “Bij het opstarten van het Omgevingsloket Online deden zich technische problemen voor. Aan een oplossing wordt gewerkt.”

Kritiek op eisen die gemeenten zouden stellen boven op het Bouwbesluit, kan ze eveneens billijken. “Wettelijk mag dat helemaal niet.” De geringe medewerking die architecten in het algemeen zeggen te ervaren, lijkt haar echter meer een kwestie van beleving. Zoals de klachten dat bestemmingsplanprocedures moeizaam gaan. Ze wijst erop dat een bestaand bestemmingsplan het rechtsgeldige uitgangspunt is. “Een gevraagde wijziging is geen recht. Een gemeente maakt dan een belangenafweging, die niet altijd in het voordeel van de architect uitvalt. Tegenwerking wil ik dat niet noemen.”

Reageer op dit artikel