nieuws

Traditioneel stedelijk ontwikkelen dood in de pot

bouwbreed

Bedrijven en instellingen die traditioneel denken over stedelijke ontwikkeling overleven niet. Dat zei Peter van der Gugten van Heij-mans-dochter Proper Stok tijdens een bijeenkomst van de provincie Noord-Holland.

Van der Gugten doelde in eerste instantie op ontwikkelaars en corporaties die het lastig hebben als zij aanbodgestuurd blijven werken. Hetzelfde geldt voor overheden, “hoewel die uiteraard wel overleven.” Ook zij moeten aan het nieuwe denken over stedelijke vernieuwing.

Volgens Van der Gugten ziet de toekomst van het werken er heel anders uit. Grootschalige investeringsplannen zullen er niet meer zijn. Stedelijke vernieuwing zal het veel meer moeten hebben van strategische allianties, onder meer met lokale ondernemers.

Ook moeten veel vaker beleggers als pensioenfondsen binnenboord worden gehaald. Daarvoor zijn realistische business casesnodig. Overheden kunnen helpen met vereenvoudiging van regelgeving en op het gebied van ruimtelijke ordening. Die moet flexibeler worden. Ook stimulerende maatregelen, “geen subsidies”, zijn wat Van der Gugten betreft welkom.

> Pagina 3: allianties nodig voor vernieuwing

Reageer op dit artikel