nieuws

Stroperig bestuur tergt architecten

bouwbreed Premium

Architecten voelen zich vaak tot het uiterste getergd door de in hun ogen slechte dienstverlening van gemeenten en provincies. Vergunningen komen te laat, afspraken worden slecht nagekomen en bestemmingsplannen blijken niet op orde, zo stellen ze.

De architectenbond BNA turfde bij zijn achterban een waslijst aan klachten. Om de stemming in beeld te krijgen, werden 316 bureaus geënquêteerd. Een vergelijkbare peiling in 2008 had ook al geen positieve uitkomst. De architecten gaven gemeenten toen gemiddeld een onvoldoende. Sindsdien blijken ze iets milder geworden en geven ze “een magere 5,7 als rapportcijfer”.

De verwachting dat de invoering in 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) veel zou verbeteren, blijkt niet waargemaakt. Architecten maken weliswaar gretig gebruik van de nieuwe mogelijkheid digitaal omgevingsvergunningen aan te vragen, maar bijna 60 procent vindt dat gemeenten deze aanvragen niet goed kunnen verwerken.

Verder zouden gemeenten regelmatig niet bereid zijn voorafgaand een vergunningaanvraag een gesprek aan te gaan. Ook blijkt het moeilijk de juiste personen te pakken te krijgen.

Stroperige besluitvorming vertraagt bouwprojecten en zou veel onnodige kosten veroorzaken. Architectenbureaus zeggen in de moeizame contacten met gemeenten veel tijd te moeten steken. Uren die niet zijn inbegrepen bij hun vergoeding.

Druk

Veel architecten kunnen de schadebedragen precies aangeven, blijkt uit de peiling. 58 Procent van de bureaus zou gemiddeld per omgevingsvergunningaanvraag 3700 euro extra kwijt zijn aan niet declarabele uren. Dat komt overeen met 12 procent van de gemiddelde netto projectomzet.

Dat de gunstige effecten van de Wabo tegenvallen, wijt de BNA aan de druk waaronder gemeenten en provincies staan. “De invoering”, ziet de bond, “heeft veel gevraagd van gemeenten en provincies. Zij kregen nieuwe taken toebedeeld zonder veel extra middelen. De uitkomsten van dit onderzoek illustreren de gevolgen van deze decentralisatie.”

Reageer op dit artikel