nieuws

Standaard geeft communicatie structuur

bouwbreed

Met het digitale communicatieprogramma VISI spreken bouwpartijen spelregels af over de digitale informatieuitwisseling tijdens het bouwproces. Vier grote opdrachtgevers beloven de standaard te gaan gebruiken bij UAV-gc contracten.

Rijksgebouwendienst, ProRail, Dienst Vastgoed Defensie en Gemeentenwerken Rotterdam zetten vorige week hun handtekening onder het invoeringsbesluit VISI Raamwerk UAV-gc. Met de ondertekening leggen de vier partijen zich vast voor een standaard communicatie bij UAV-gc contracten, meestal uitgewerkt in design &construct.

“De communicatiestandaard heeft zijn nut al bewezen bij meer dan 1000 bouwprojecten. Eerlijk gezegd ben ik de tel kwijt. Het raamwerk legt rollen vast als contractmanager of bouwmanager in relatie met verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen geïntegreerde contracten”, doet projectmanager Jan-Pieter Eelants van CROW een poging de procesinnovatie uit te leggen. Het raamwerk stroomlijnt ook alle bijbehorende documenten, waarvan steeds de laatste versie in een juridisch waterdicht digitaal systeem worden opgeslagen en 24/7 toegankelijk is voor alle betrokken partijen.

VISI zorgt voor snellere flexibele communicatie, heldere afspraken, hogere kwaliteit en betere benutting van ict, claimt het kennisinstituut. Het werken met verouderde tekeningen en misverstanden over begrippen zijn de belangrijkste oorzaken van faalkosten en worden aantoonbaar teruggedrongen, is de ervaring van Eelants. De VISI-protocollen zorgen ervoor dat de status van stukken de toets op de elektronische handtekening bij de rechter doorstaan. Lastige discussies over bijvoorbeeld meerwerk worden voorkomen doordat procedures transparant en traceerbaar worden doorlopen.

Het generieke raamwerk is steeds aan te passen voor de specifieke communicatie binnen een project. Inmiddels beschikken vijf software leveranciers over het keurmerk om de software aan te passen.

Rotterdam en ProRail schrijven het gebruik van de software al bijna vijf jaar voor bij hun projecten en ook provincie Gelderland, Den Bosch, Breda en Groningen hebben al ruime ervaring opgedaan. Bij Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst verkeert het gebruik nog in de beginfase.

Geleidelijker

Eelants ziet de methode ook als opstap naar BIM. “Veel partijen hikken aan tegen het werken met dat omvangrijke informatiesysteem. Door te beginnen met VISI kan de overgang geleidelijker gaan.” Overigens is VISI te gebruiken als los product, maar ook in combinatie met BIM.

De expert op het gebied van bouwprocesmanagement zou graag zien dat Visi uitgroeit tot hét communicatiemodel in de bouw. Langzaam maar zeker waaiert het systeem uit sinds de introductie in 2006. Voor UAV89, ook aansluitend op RAW-bestekken, is het raamwerk al ruim vijf jaar in gebruik. Daar is vorige week het raamwerk voor de geïntegreerde contracten aan toegevoegd.

De volgende stap is uitbreiding naar beheer- en onderhoudscontracten. Momenteel loopt een pilot met het raamwerk in de provincie Gelderland voor vijftien jaar onderhoud van N-wegen. Ervaring met het systeem bij drie concrete projecten is een voorwaarde voor bredere toepassing. Daarnaast werkt het kennisinstituut samen met de installatiebranche om ook inkoop en afroep van bestellingen toe te voegen.

Grote opdrachtgevers gaan VISI gebruiken bij UAV-gc contracten

Meerwaarde VISI

• Gezamenlijke werkomgeving met één transparant digitaal communicatie dossier

• Altijd helderheid over wie, wat op welk moment moet doen of heeft besloten

• Steeds actuele en complete projectdossiers

• Snelle en flexibele samenwerkingsverbanden

• Vlotte inrichting van het project

• Voorkomt communicatiefouten

Reageer op dit artikel