nieuws

Speak, or forever hold your peace

bouwbreed Premium

Als ik ergens een hekel aan heb, is het als mensen achteraf zeggen als er iets mis is gegaan, “ ik dacht ook al, ik vond het ook zo raar/vreemd/anders/etc.” Ingebroken? “Ik dacht ook al, waarom loopt die man met jouw laptoptas?” Te laat? “ Ik dacht nog, waarom pakt ze vandaag niet de auto, […]

Als ik ergens een hekel aan heb, is het als mensen achteraf zeggen als er iets mis is gegaan, “ ik dacht ook al, ik vond het ook zo raar/vreemd/anders/etc.”

Ingebroken? “Ik dacht ook al, waarom loopt die man met jouw laptoptas?” Te laat? “ Ik dacht nog, waarom pakt ze vandaag niet de auto, nu de treinen staken?” Als je het kunt denken, kun je het ook zeggen, vind ik. En als je toen je mond hield, dan kun je ‘m maar beter dicht blijven houden. Dat geldt ook voor de voorlopige winnaar van de aanbesteding van de infrastructuur in Noordwest Zeewolde. Dit is er gebeurd.

Na bekendmaking van de inschrijver met de laagste prijs, klaagt inschrijver Hegro over de winnaar. De winnaar zou onder andere niet aan de gestelde omzeteisen van 700.000 euro kunnen voldoen. Na wat heen en weer geschrijf en het aanhoudend verzoek om bewijs komt het toch tot een kort geding. Waarom? De gemeente had bij de omzeteis van 700.000 euro niet aangegeven of het exclusief of inclusief btw was. De voorlopige winnaar was uitgegaan van inclusief, en dat had de gemeente–zo bleek – ook geaccepteerd.

Maar dat mag niet van de rechter, want de gunningscriteria moeten zo zijn geformuleerd dat alle ‘normale’ inschrijvers de criteria op dezelfde wijze opvatten. Gunningscriteria mogen tijdens een procedure niet worden gewijzigd, en een nadere uitleg geven aan een selectiecriterium moet hiermee worden gelijk gesteld, aldus de rechter. De voorlopige winnaar had zich natuurlijk in het kort geding tussen Hegro en de gemeente gevoegd. Tijdens de zitting heeft de voorlopige winnaar aangegeven dat hij had getwijfeld of de omzeteis nu inclusief of exclusief zou zijn. Dat schiet de rechter in het verkeerde keelgat. Als er twijfel was, dan had hij een vraag moeten stellen. Er mag van een inschrijver een proactieve houding worden verwacht. De rechter oordeelde dan ook dat er enerzijds een heraanbesteding moet plaatsvinden als de gemeente de opdracht alsnog wil gunnen, en anderzijds dat de voorlopige winnaar het recht heeft verspeeld om nu nog te klagen dat zijn interpretatie van de omzeteis (dus inclusief btw) de juiste was, en hij niet uitgesloten mag worden. Dan had hij maar eerder z’n mond open moeten trekken.

Ik snap natuurlijk best dat de inclusief/exclusief-vraag niet is gesteld. De voorlopige winnaar vermoedde natuurlijk dat hij niet aan de exclusief-eis kon voldoen. Maar door toe te geven dat hij twijfelde, verspeelde hij zijn kans om te mogen stellen dat zijn interpretatie juist was. Spreken is zilver…

Plas Bossinade Advocaten brummelhuis@plasbossinade.nl

Rechtbank Zwolle- Lelystad, 12 augustus 2011, gepubliceerd op 16 november 2011.

Reageer op dit artikel