nieuws

Sleuven reduceren lawaai

bouwbreed Premium

Sleuven reduceren lawaai

Een stelsel van evenwijdig aan elkaar lopende sleuven aan de rand van een weg kan resulteren in een geluidsreductie langs die weg van circa 2 à 3 decibel. Dat heeft onderzoek aan de Universiteit Twente aangetoond.

Systeem werkt best bij meer dan 50 km/uur

Universitair docent Ysbrand Wijnant laat weten dat het onderzoek zich nog in een pril stadium bevindt, maar dat na geslaagde laboratoriumproeven inmiddels ook de eerste testen in de praktijk zijn uitgevoerd. Die worden uitgevoerd in het buitengebied van Enschede. Op het systeem is octrooi verleend.

De vinding zal volgens Wijnant bij lange na niet het effect van een geluidsscherm kunnen evenaren, maar kan wel interessant zijn op plaatsen waar een paar decibel moet worden gewonnen om aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen. De verwachting is dat met het systeem de beste resultaten worden geboekt langs wegen waarop harder dan 50 kilometer per uur wordt gereden. Het zogeheten band-weglawaai overstijgt namelijk pas bij hogere snelheden het motorgeluid. Ook toepassing langs het spoor behoort volgens Wijnant in principe tot de mogelijkheden.

In het Enschedese buitengebied zijn over een afstand van enkele tientallen meters de zogeheten zij-resonatoren aangebracht, voor een eerste proef gemaakt van betonplex. De sleuven liggen vlak naast elkaar, evenwijdig aan de weg, en hebben verschillende dieptes. Bij frequenties tussen 500 en 1500 Hertz begint de lucht boven de sleuven, die niet boven maaiveldniveau uitsteken, als gevolg van het geluid van de autobanden heftig te trillen.

Trillingen

Zodra het geluid van de banden, dat zich van de onderkant van de band zijwaarts richting de sleuven verplaatst, het trillingsgebied boven de zij-resonatoren bereikt, ontstaat interactie tussen het bandengeluid en de trillingen boven de resonatoren. De trillingen hebben een afstotende werking op de geluidsgolven, waardoor in het gebied achter de zij-resonatoren een geluidsreductie optreedt.

Samen met een aantal studenten gaat Wijnant de vinding nu optimaliseren. In het vervolgonderzoek worden ook andere vormen van zij-resonatoren dan sleuven onderzocht. Ook moet nog een antwoord worden gevonden op de vraag hoe de resonatoren het beste gevrijwaard kunnen blijven van water en vuil. Dat is een bekend probleem bij het geluidsreducerende zoab, waarvan de poriën in het wegdek na verloop van tijd dichtslibben, zodat de aanvankelijke geluidsreductie niet meer wordt gehaald. Dit is echter nauwelijks meer te herstellen, een probleem dat niet speelt bij de zij-resonatoren. Deze zijn goed te reinigen.

Met zijn systeem om het band-weglawaai te reduceren won Wijnant onlangs de Innovatieprijs 2011 in de categorie ‘Het beste wilde idee’. De stichting Innonoise reikte de prijs uit tijdens het Nationaal Congres Geluid en Trillingen.

Reageer op dit artikel