nieuws

‘Ruzie burger en overheid onoplosbaar’

bouwbreed Premium

Ruzies tussen burgers en de overheid bij ruimtelijke ordeningsprojecten zijn vrijwel niet op te lossen. Dat blijkt uit het proefschrift Turbulent waters: Cross-scale conflict and collaboration in River landscape planning van Madelinde Winnubst.

Winnubst concludeert dat macht en cultuur de verhouding tussen overheid en burgers domineren. Zo gebruikt de overheid bijvoorbeeld haar macht om zaken af te dwingen door bijvoorbeeld onteigeningsprocedures in gang te zetten. Burgers gebruiken daarentegen eerder zogeheten kennismacht en mediamacht. Ze halen er bijvoorbeeld experts bij waardoor ze hun motieven beter kunnen beargumenteren of vragen om aandacht voor hun standpunten bij een lokale krant. Als zich een conflictsituatie voordoet, is het moeilijk om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

“Het blijkt voor partijen bijna onmogelijk om uit een conflictsituatie over te gaan naar een samenwerkingsmodus”, zo blijkt uit een toelichting. Samenwerking sluit tegenstellingen overigens niet uit. “Maar de partners in een samenwerking bleken bereid om die onenigheden op te lossen.”

Als het tot een conflict komt, stelt Winnubst, zijn burgers met een sterke culturele achtergrond in het voordeel. Zij beschikken doorgaans over een sterke organisatie en weten hun boodschap bekwaam over te brengen en weten goed om te gaan met problemen die ze op hun pad tegenkomen. “Terwijl burgers met een zwakke culturele achtergrond minder goed in staat waren om met obstakels in het planningsproces om te gaan.”

Voor overheden is cultuur ook erg belangrijk, zo blijkt uit het proefschrift. Overheden met een sterke organisatiecultuur, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, sturen het planningsproces nauwgezet. Maar als de organisatiecultuur minder uitgewerkt is, zoals bij de provincie Noord-Brabant, dan vloeit daaruit voort dat de relatie tussen overheden en burgers meer flexibel is.

Winnubst baseert zich op drie casestudies in het rivierengebied. Het gaat om de dijkteruglegging in Lent, het noodoverloopgebied in de Ooijpolder en het terpenplan in de Overdiepse polder.

Reageer op dit artikel