nieuws

Rijk betaalt helft sanering bodem Chemie-Pack

bouwbreed Premium

Rijk betaalt helft sanering bodem Chemie-Pack

De rijksoverheid neemt bijna de helft van de kosten voor haar rekening voor de bodemsanering van Chemie-Pack in Moerdijk. De totale kosten zijn geraamd op 38,2 miljoen euro.

Het Rijk en de provincie Noord-Brabant betalen ieder 17,5 miljoen euro. Provincie, ministerie van Infrastructuur & Milieu en de gemeente Moerdijk hebben daarover overeenstemming bereikt.

Mocht de bijdrage van de provincie en het Rijk niet toereikend zijn, dan wordt de rest gefinancierd uit de rijksbijdrage voor bodemsanering Noord-Brabant voor de periode 2015-2019. Provinciale Staten in Noord-Brabant moet nog wel akkoord gaan met het voorstel.

Aanvankelijk dreigde de provincie op te moeten draaien voor het hele bedrag.

Reageer op dit artikel