nieuws

Rabobank verleent bouw vaker krediet

bouwbreed

Rabobank heeft tijdens de crisisjaren meer krediet verleend aan de bouwsector. De laatste twee jaar nam het aantal bouwkredieten met 9 procent toe.

Dat blijkt uit interne cijfers van Rabobank. Vergeleken met 2007 verleende de bank zelfs 25 procent meer krediet aan de bouw. De kredietverlening richting de bouw loopt wel achter bij de verstrekking aan andere sectoren; Rabobank verstrekte in september van dit jaar 37 procent meer krediet aan bedrijven in vergelijking met begin 2008. Gemiddeld verstrekten Nederlandse banken aan het eind van die periode 24 procent meer krediet.

Rabobank lijkt te profiteren van de butsen die de andere grote Nederlandse banken opliepen door de kredietcrisis. Het marktaandeel van de bank groeide vanaf 2008 van 41 procent naar 50 procent.

“Basel 3 kan een reden zijn”, zegt Rabobank sectormanager Yvonne van Genugten over de uitloop op concurrenten. Basel 3 is een afspraak tussen banken en toezichthouders die inhoudt dat banken hun solvabiliteit en liquiditeit moeten versterken. De afspraak werd september 2010 van kracht. Volgens critici van Basel 3 beperkt zij de kredietverlening.

Een deel van de uitbreiding van de kredietverlening valt te verklaren doordat bestaande klanten vanwege geldproblemen achterblijven met het aflossen van hun leningen. “Dat is van enige invloed, maar heel beperkt”, zegt Van Genugten. Belangrijker is dat Rabobank succesvol is bij het binnenhalen van nieuwe klanten die misgrijpen bij andere banken.

Volgens Van Genugten heeft Rabobank nog steeds geen sectorbeleid. Dat wil zeggen dat voor de bouw bij de kredietbeoordeling dezelfde criteria gelden als bij andere sectoren. “Het is nog steeds man en plan”, aldus Van Genugten.

Ook als hypotheekverstrekker breidde de bank uit. Ten opzichte van december 2007 verstrekte zij 17 procent meer hypotheekleningen. Eind 2010 was het marktaandeel 29 procent, inclusief hypotheekdochter Obvion.

Reageer op dit artikel