nieuws

projectVeenendaals wijkge bouw van hout, glas en nog wat beton

bouwbreed Premium

Hout, glas en nog wat beton zijn de voornaamste materialen waarmee ‘multifunctionele accommodatie’ Panorama in Veenendaal wordt gebouwd. Het wijkcentrum genereert zelf alle energie die voor het gebruik ervan nodig is. De gemeente zegt met Panorama ’s lands eerste energieneutrale ‘multifunctionele accommodatie’ te hebben.

“Die bewering is niet te staven met een landelijk register”, zegt Ronald Schilt van energieadviesbureau Merosch uit Bodegraven. De adviseurs van dit bureau gaan er evenwel van uit dat Panorama vooralsnog het eerste gebouw in z’n soort is dat ook in de praktijk energieneutraal zal blijken te zijn. “Op papier zijn er inmiddels al wat meer waarvan dat wordt beweerd”, zegt Schilt. Het tweede gebruiksseizoen moet volgens hem het bewijs leveren in de vorm van een gelijkblijvende meterstand. De jaarlijkse energiebehoefte is becijferd op ruim 48.000 kilowattuur.

Het centrum is een ontwerp van architectenbureau Marlies Rohmer, één van de vier bureaus die een plan inleverden bij de selectiecommissie. Het uitgevoerde plan wijkt echter af van wat de architect inleverde, vertellen Schilt en projectmanager Marie-Louise van Lankveld van de gemeente Veenendaal. Tijdens het definitieve ontwerp stelde de provincie Utrecht een subsidie beschikbaar voor maatregelen die gebouwen energieneutraal maken. Veenendaal wilde daarvoor in aanmerking komen en paste met de architect het plan aan.

Het resultaat viel in de prijzen en leverde 600.000 euro op; ruim de helft van de totale investering. “Dat geld ging op aan onder meer 550 vierkante meter zonnecellen en 10 vierkante meter zonnecollectoren en aan drievoudige beglazing”, zegt Van Lankveld. In het ontwerp waren al daglichtvoorzieningen als zonlichtkokers opgenomen, net als een mos/sedum-dak. Vloer en dak zijn geïsoleerd tot een Rc-waarde van ongeveer 6.

Uit het drievoudige glas is de ronde gevel van het centrum gemaakt. Een ruime overstek voorkomt rondom dat de zon op het glas gaat staan en zo het centrum verandert in een broeikas. “De luifel weert de zon echter niet over de eerste meter vanaf de vloer”, legt Schilt uit. Het glas is daarom bezet met stippen die het zonlicht temperen en tevens de inkijk beperken.

Vloerlussen

Twee warmtepompen van Danfos houden in combinatie met een warmte koude opslag het gebouw het jaar rond op temperatuur via vloerlussen. In de installatie zijn twee buffervaten van Nibe opgenomen. Deze installatie moet volgens Schilt in beginsel voldoende zijn. Na/bijverwarming in de vorm van een conventionele ketel ontbreekt. “In het plan van Rohmer sprong vooral de inpassing van de gymzaal in het gebouw eruit”, vertelt Van Lankveld. Deze accommodatie beslaat de helft van het ruim 1000 vierkante meter grote wijkgebouw. Een centrale gang scheidt de zaal van de welzijnsruimten. De gymzaal kan ook voor andere activiteiten worden gebruikt. Mede om die reden is veel aandacht besteed aan de geluidsisolatie. Die is rondom verwerkt in de wanden. Het isolatiemateriaal is weggewerkt achter geperforeerde panelen.

Op de momenten dat de gymzaal niet sportief wordt gebruikt kunnen alle gymattributen ook in de wanden worden opgeborgen. Zo ontstaat een ruimte met een neutrale aanblik. Om de eenheid van de ruimte te bewaren zijn de deuren van de gymzaal hetzelfde uitgevoerd als de wanden. De deurafwerking is eveneens voorzien van geluidsisolatie. Mede daardoor dringen gymgeluiden over het geheel genomen niet door in de welzijnsruimten. Die term slaat in het geval van Veenendaal op onder meer een leslokaal, een keuken en een jongerenruimte.

Adviesbureau Merosch bereidt intussen twee vergelijkbare projecten voor.; een basisschool van 2000 vierkante meter in Haarlem en een school van 7000 vierkante meter in Almere. Beide projecten ontvingen een subsidie van Agentschap.nl.

Projectgegevens Panorama

:

Opdrachtgever: gemeente Veenendaal

Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer

Aannemer: Grootheest Bennekom Bouwbedrijf

Installateur: ITN Installatietechniek

Energie-advies: Merosch

Installatie-advies: E&B Engineering & Bouwbegeleiding

Bouwbegin: 15 november 2010

Oplevering: 11 november 2011

Reageer op dit artikel